fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Category

งานราชการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงพยาบาลยโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ ตั้งแต่วันที่ 15-25 พฤศจิกายน 2562 สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยโสธรในวันและเวลาราชการ รายละเอียดอื่นๆ…

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2562 สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดอื่นๆ…

โรงพยาบาลสหัสขันธ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ ตั้งแต่วันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2562 สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดอื่นๆ…

เทศบาลเมืองแจระแม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ ตั้งแต่วันที่ 11-19 พฤศจิกายน 2562 สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแจระแม  ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองอุบลราชธานี …

เทศบาลตำบลแคน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ วันที่ 12-19 พฤศจิกายน 2562 สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัด เทศบาลตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดอื่นๆ…

โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ วันนี้ถึง 21 พฤศจิกายน 2562 สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสุรินทร์ รายละเอียดอื่นๆ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1. นิติกร…

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ ตั้งแต่วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562 สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา…

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดอื่นๆ…