fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Category

งานวิชาการ

งานวิชาการ งานวิชาการงานวิชาการ งานวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา

e-Book การประชุมวิชาการ คุรุสภา ปี2562 ตัวอย่างงานวิจัย หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

เอกสาร e-Book การประชุมวิชาการ คุรุสภา ปี2562 ตัวอย่างงานวิจัย หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม เพื่อคุณครูประถม และบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น ดยคุณครูสามารถเข้าถึงเอกสารในรูปแบบ e-Book ของคุรุสภา ด้วยการสแกน Qr…

การพัฒนาทางไกลด้วยสื่อออนไลน์ (HRD e-Learning) พร้อมใบประกาศนียบัตร

สำหรับคุณครูประถม หรือบุคคลท่านใด ที่อยากพัฒนาตนเอง แต่ไม่อยากออกไปไหน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้จัดการอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (HRD e-Learning) เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตคุณก็อบรมได้แล้ว…

สสวท. จัดงานประชุมวิชาการ ECaP และ CSEd ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ…

สำหรับครูประถมที่สนใจเข้ารวมกิจกรรมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งที่ 4 นี้ สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา…

นโยบายการบริหาร และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562 – 2565

สำหรับครูประถมที่ติดตามข่าว สพฐ. จัดงบประมาณ เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งนี้ได้มีนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และแผนยุทธศานสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์…

เริ่มนำร่อง โรงเรียนสอน Coding 3,000 แห่ง ในภาคเรียนที่ 2/2562 นี้

เป็นเรื่องที่หน้ายินดีสำหรับ ครูประถม ที่จะมีการเรียนการสอนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน Coding สำหรับนักเรียนเพิ่มเข้ามา เพราะโลกของเราทุกวันนี้มีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีเร็วมากขอบคุณที่มาของภาพจาก: TechCrunch .com…

ตัวอย่างการเขียนหนังสือราชการ (Official Letter)

หลักการเขียนหนังสือราชการ (Official Letter) พร้อมตัวอย่างแบบหนังสือราชการที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นแบบหนังสือบันทึก แบบหนังสือภายใน แบบหนังสือภายนอก และอื่นๆ สำหรับครูประถมควรเซฟเก็บไว้ หรือแนะนำให้ท่านใดที่ทำเรื่องในส่วนราชการได้ทราบ…

สทศ.สพฐ. ประกาศ Test Blueprint RT ป.1 พร้อมประเมินการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562

สำหรับครูประถมที่ติดตามข่าว สทศ.สพฐ. เมื่อวานนี้ สทศ.สพฐ. ได้ประกาศ Test Blueprint RT ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมทั้งกำหนดการบริหารจัดการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562…

“คุณหญิงกัลยา” เร่งให้ สกศ. เป็นขงเบ้งของ ศธ.

ครูประถมเป็นปลื้มที่จะมีการยกระดับการศึกษาของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เพื่อสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ แก่เกษตรกรให้หลุดพ้นออกจากกลุ่มผู้มีรายได้น้อย30ก.ค.62-“คุณหญิงกัลยา” มอบโจทย์ สกศ. เร่งหาแนวทาง…

หลักสูตรต้านทุจริต (Anti-Corruption Education)

วันนี้ครูประถมขอนำเสนอหลักสูตรต้านทุจริตที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ออกแบบไว้ครูประถมมองเห็นว่าปัจจุบันพบเห็นเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับการทุจริตหรือการทำกิจกรรมที่เป็นผลต่อสังคมไทย …

ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ พร้อม PowerPoint

การประชุม  สรุปและกำหนดทิศทางการขับ การศึกษาขึ้นพึ้นฐาน .  วันนี้ครูประถมจะมาสรุปเนื้อหาให้อ่านได้เข้าใจง่ายและเข้าใจการเปลี่ยน การขับเคลื่อน ขอ สพฐ.การประชุมสัมมนา ผอ.สพท. "ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน"…