fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

งานวิชาการ

งานวิชาการ งานวิชาการงานวิชาการ งานวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา

“คุณหญิงกัลยา” เร่งให้ สกศ. เป็นขงเบ้งของ ศธ.

ครูประถมเป็นปลื้มที่จะมีการยกระดับการศึกษาของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เพื่อสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ แก่เกษตรกรให้หลุดพ้นออกจากกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 30ก.ค.62-“คุณหญิงกัลยา” มอบโจทย์ สกศ. เร่งหาแนวทาง…
Read More...

หลักสูตรต้านทุจริต (Anti-Corruption Education)

วันนี้ครูประถมขอนำเสนอหลักสูตรต้านทุจริตที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ออกแบบไว้ ครูประถมมองเห็นว่าปัจจุบันพบเห็นเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับการทุจริตหรือการทำกิจกรรมที่เป็นผลต่อสังคมไทย …
Read More...

ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ พร้อม PowerPoint

การประชุม  สรุปและกำหนดทิศทางการขับ การศึกษาขึ้นพึ้นฐาน .  วันนี้ครูประถมจะมาสรุปเนื้อหาให้อ่านได้เข้าใจง่ายและเข้าใจการเปลี่ยน การขับเคลื่อน ขอ สพฐ. การประชุมสัมมนา ผอ.สพท. "ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน"…
Read More...

สรุป dltv 15 พค 2562 โดย ครูประถม.คอม

สวัสดีสำหรับวันพุธที่ 15 พฤษภาคม นะ สำหรับวันนี้หลายโรงเรียนก็จะได้รับ หนังสือจากเขตหรือหน่วยงาน ร่วมประชุม การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับ ครูประถม ทุกๆท่านก็จะต้องเป็นการเตรียมตัว…
Read More...

หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562

ว่าด้วยเรื่องของหลักสูตร หากจะค้นหาหลักสูตรด้วยตนเอง ครูประถม ขอแนะนำ แหล่งข้อมูลของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เราสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลที่กระทรวงศึกษาธิการที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไว้ เช่น หลักสูตร(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)…
Read More...

มีแล้วหรือยัง ? หลักสูตร 8 กลุ่มสาระ ป.1-ม.3 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ไฟล์ word) โหลดได้

จากที่ ครูประถมได้ นำหลักสูตร ปี 2560 มาให้ครูๆได้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2561 ในปี 2562 นี้ ครูประถม ได้ เตรียม หลักสูตรสำหรับใช้เตรียมตัวในการเปิดภาคเรียน ปีนี้(2562) มาให้คุณครูอีกเช่นเคย…
Read More...

ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้ใช้ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดและศึกษาข้อมูล และยังสามารถเป็นความรู้ในวันข้างหน้าและอนาคตได้อีกด้วย สามารถดาวน์โหลดได้เลย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ …
Read More...

แบบบันทึกการปฏิบัติงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community ( PLC)

แบบบันทึกการปฏิบัติงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community ( PLC) เป็นบันทึกที่ให้คุณครูผู้สอน/สมาชิก รายงานหรือบันทึกทุกครั้งที่การปฏิบัติการจัดกิจกรรมPLC (เก็บเข้าแฟ้มไว้ที่โรงเรียนสำหรับเป็นร่องรอย/หลักฐาน)…
Read More...

ไฟล์เอกสาร งานวิชาการโรงเรียน

ไฟล์เอกสารงานวิชาการโรงเรียน ครูประถม หน้าเพจนี้จะรวบรวมตัวอย่างไฟล์เอกสารงานวิชาการมากมาย เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ปรับแก้ตามความเหมาะสม เป็นกำลังใจให้ครูทุกคน ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสารแสดงปริมาณการสอนของครู ประจำภาคเรียน ดาวน์โหลด…
Read More...