fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Category

งานวิชาการ

งานวิชาการ งานวิชาการงานวิชาการ งานวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา

สรุป dltv 15 พค 2562 โดย ครูประถม.คอม

สวัสดีสำหรับวันพุธที่ 15 พฤษภาคม นะสำหรับวันนี้หลายโรงเรียนก็จะได้รับ หนังสือจากเขตหรือหน่วยงาน ร่วมประชุม การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับ ครูประถม ทุกๆท่านก็จะต้องเป็นการเตรียมตัว…

หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562

ว่าด้วยเรื่องของหลักสูตร หากจะค้นหาหลักสูตรด้วยตนเอง ครูประถม ขอแนะนำ แหล่งข้อมูลของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เราสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลที่กระทรวงศึกษาธิการที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไว้ เช่น หลักสูตร(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)…

มีแล้วหรือยัง ? หลักสูตร 8 กลุ่มสาระ ป.1-ม.3 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ไฟล์ word) โหลดได้

จากที่ ครูประถมได้ นำหลักสูตร ปี 2560 มาให้ครูๆได้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2561 ในปี 2562 นี้ ครูประถม ได้ เตรียม หลักสูตรสำหรับใช้เตรียมตัวในการเปิดภาคเรียน ปีนี้(2562) มาให้คุณครูอีกเช่นเคย…

ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้ใช้ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดและศึกษาข้อมูล และยังสามารถเป็นความรู้ในวันข้างหน้าและอนาคตได้อีกด้วย สามารถดาวน์โหลดได้เลย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒…

แบบบันทึกการปฏิบัติงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community ( PLC)

แบบบันทึกการปฏิบัติงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community ( PLC) เป็นบันทึกที่ให้คุณครูผู้สอน/สมาชิก รายงานหรือบันทึกทุกครั้งที่การปฏิบัติการจัดกิจกรรมPLC (เก็บเข้าแฟ้มไว้ที่โรงเรียนสำหรับเป็นร่องรอย/หลักฐาน)…

ไฟล์เอกสาร งานวิชาการโรงเรียน

ไฟล์เอกสารงานวิชาการโรงเรียน ครูประถม หน้าเพจนี้จะรวบรวมตัวอย่างไฟล์เอกสารงานวิชาการมากมาย เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ปรับแก้ตามความเหมาะสม เป็นกำลังใจให้ครูทุกคนดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสารแสดงปริมาณการสอนของครู ประจำภาคเรียนดาวน์โหลด…

รวบรวมเอกสาร ไฟล์ งาน โรงเรียน งานคุณครู

รวบรวมเอกสาร ไฟล์ งาน โรงเรียน งานคุณครูสำหรับครูเรา การเตรียมเอกสารนั้นเป็นงานที่ต้องทำและต้องเตรียมให้พร้อมอยู่เสนอ ครูประถมจึงรวมได้ไฟล์เอกสาร ให้ครูสามารถดาว์โหลดได้รวมไว้หน้าเดี่ยวและจะอัพเดทให้เลื่อยๆที่นี่  อัพเดทล่าสุดวันที่ 5…