fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

จิตวิทยาการศึกษา

Learning disorder โรคบกพร่องทางการเรียนรู้LD โดยครูประถม.คอม

สวัสดี วันนี้ครูประถมจะมาพูดถึงเรื่อง การเรียนรู้ ช้าในกลุ่มของเด็กซึ่งจะเกิดกับเด็กเป็น โดยทั่วไป คิดเป็นร้อยละประมาณร้อยละ 5 ของเด็กรวมทั้งหมดรายละเอียดจะเป็นยังไรนะลองมาดูกันค่ะ Learning disorder โรคบกพร่องทางการเรียนรู้…
Read More...

“หยุด ติวหนักเพื่อเข้าเรียนป.1” ติวหนักมากไปอาจส่งผลร้ายต่ออนาคตเด็ก

คุณครูประถม หรือผู้ปกคลอง น่าจะทราบกันดีในเรื่องของการสอบเอ็นทรานซ์อันดุเดือดเพื่อสอบเข้าป.1 ของโรงเรียนชื่อดังต่างๆ ซึ่งไม่แปลงที่พ่อแม่อยากจะให้เด็กๆ ได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จและความปลื้มปิติ…
Read More...

มาดูความหมายของ จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) “ความสุขเราคืออะไร?”

สำหรับครูประถมแล้วนี้ อาจจะเป็นแนวทางในการสอนในเรื่องของความสุขนั้นคืออะไร เพื่อที่เด็กๆ จะได้รู้จักว่าความสุขเกิดจากตัวเรา และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วย แล้วความสุขที่แท้จริงมันคืออะไร ลองมาหาคำตอบกัน ทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาวะ (Theories of…
Read More...

ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อส่งเสริม “การเรียนรู้แบบลงมือทำ” หรือ Active Learning

สำหรับครูประถมถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาเด็กๆ ซึ่ง Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เด็กๆ ได้ลงมือทำและได้ใช้ความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการคือ…
Read More...

อ่านเลย 50 วิธีแก้ ADD หรือ โรคสมาธิสั้น เพื่อการพัฒนาของเด็กน้อยตัวป่วน

สำหรับคุณครูประถมแล้วถือว่ายากสำหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องสมาธิ เพราะเป็นปัญหาสำหรับเด็กในหลายๆ เรื่องที่จะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ช้ากว่าเพื่อนปกติ และวิธีแก้ทั้ง 50 วิธีนี้ อาจช่วยคุณครูประถมแก้ปัญหาเด็กเหล่านี้ได้ไม่มากก็น้อย ADD…
Read More...

เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning)

สังคมเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน วิธีการสอนของครูก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย ครูประถม มี เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning) เป็นวิธีที่ผู้เรียนทำการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ …
Read More...

การจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ

วันนี้ ครูประถม เจอแหล่งเรียนรู้ที่ดีแหล่งหนึ่งอยากจะนำมาแชร์ เป็น การจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ โดย สื่อการเรียนรู้ครูต้อม มีแนวทางการจัดทำ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล…
Read More...

อบรม หลักสูตร การให้คำปรึกษาวัยรุ่น (ออนไลน์) มีวุฒิบัตร

อบรม หลักสูตร การให้คำปรึกษาวัยรุ่น (ออนไลน์) มีวุฒิบัตร ให้ โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิก และเข้าสู่การอบรมได้ที่ https://thaiteentraining.com/ เมื่อเรียนจบหลักสูตรสามารถปริ้นใบประกาศได้เลย…
Read More...

คู่มือเด็กเรียนรู้ช้า

คู่มือเด็กเรียนรู้ช้า ดาวน์โหลดหนังสือคู่มือสื่อการเรียนรู้ของครูและผู้ปกครอง เพื่อเป็นตัวช่วยในการดูแลและเป็นแนวทางในการสอนเด็กบกพร่องการเรียนรู้ คู่มือเด็กเรียนรู้ช้า สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ
Read More...

คู่มือเด็กออทิสติก

คู่มือเด็กออทิสติก ดาวน์โหลดหนังสือคู่มือสื่อการเรียนรู้ของครูและผู้ปกครอง เพื่อเป็นตัวช่วยในการดูแลและเป็นแนวทางในการสอนเด็กบกพร่องการเรียนรู้ คู่มือเด็กออทิสติก สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ
Read More...