fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Category

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อการเรียนการสอน มีวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคม สุขศึกษา ทัศนศิลป์เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่ดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดได้เลยที่นี้ สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย (หลักภาษา)…

สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สื่อการเรียนการสอน มีวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ดนตรี-นาฏศิลป์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่ดีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลดได้เลยที่นี้ สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์…

สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สื่อการเรียนการสอน วิชาสื่อการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ดนตรี-นาฏศิลป์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่ดีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลดได้เลยที่นี้ สื่อการเรียนการสอน…

สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน วิชาวิชาสื่อการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ดนตรี-นาฏศิลป์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่ดีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลดได้เลยที่นี้ …

รวมแบบฝึกหัด ใบงาน วิชาภาษาอังกฤษ ป1

รวมใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ป.1 ครูประถม มีให้เลือกดาวน์โหลดดังไฟล์ที่แนบมานี้ สามารถนำไปเป็นใบงานประกอบการเรียนการสอนได้ เนื้อหาประกอบด้วยตัวชี้วัดใบงานเฉลย ดาวน์โหลดทั้งหมด ที่มา www.hongpakkroo.com

รวบรวม ใบงาน แบบฝึกหัด ประถมศึกษา ป.1-ม.6 ทุกวิชา ที่นี่

รวบรวม ใบงาน แบบฝึกหัด ประถมศึกษา ป1-ม.6 สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่เพิ่มเติม รวมใบงาน ป1-3 ,ป4-6 ใบงานป.1 ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทยประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1ประถมศึกษาปีที่ 1…

รวมใบงานป.1 ทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้รวมแนะแนว

รวมใบงานป.1 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมแนะแนว มีทั้งหมด 2 ชุด โดยชุดที่1 จะประกอบด้วยใบงานกิจกรรมพัฒนาฯ ป.1ดาวน์โหลดใบงานคอมพิวเตอร์ ป.1ดาวน์โหลดใบงานภาษาไทย ป.1ดาวน์โหลดใบงานภาษาอังกฤษ ป.1ดาวน์โหลด…

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ครูประถม ได้รวบรวม แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไว้ที่นี่แล้วขอขอบคุณ เว็บไซต์ อจท.แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อักษรเจริญทัศน์ (อจท.)Module 1 My alphabetsModule …

เทคนิคการทำข้อสอบ Reading

Reading  comprehension  (ความเข้าใจในการอ่าน)    ใน  Reading  Part  จะแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือส่วนที่เป็นการอ่านสื่อต่างๆ  ในชีวิตประจำวัน  เช่น  ข้อความจากหนังสือพิมพ์  ,  พจนานุกรม , แผนภูมิ , ตาราง  ,การพยากรณ์อากาศ , ฉลากยา  เป็นต้น…