เทคนิคการทำข้อสอบ Reading

Reading  comprehension  (ความเข้าใจในการอ่าน)    ใน  Reading  Part  จะแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ ส่วนที่เป็นการอ่านสื่อต่างๆ  ในชีวิตประจำวัน  เช่น  ข้… อ่านต่อ เทคนิคการทำข้อสอบ Reading

English : TOPIC NOUN

Topic Noun (หัวเรื่องที่เป็นคำนาม)   ในการหาหัวเรื่องที่เป็นคำนามให้สังเกตคำนามที่กล่าวบ่อยครั้งตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องที่เด่นมาก บางครั้งในบทความอาจใช้ค… อ่านต่อ English : TOPIC NOUN

A Festival of Books : Reading English

  A Festival of Books : People joke that no one in Los Angeles reads; everyone watches TV, rents videos, or goes to the movies. The most popular … อ่านต่อ A Festival of Books : Reading English

Trees Are a Threat : Reading English

Trees Are a Threat : The mountain town of Canton is at an elevation of 6,000 feet. It is surrounded by thick underbrush and pine trees. Because of six… อ่านต่อ Trees Are a Threat : Reading English

Goats Being Hired : Reading English

Goats are being hired to do the work of men in a neighborhood just outside of San Diego. The fires that occurred in Hillborough four years ago destroy… อ่านต่อ Goats Being Hired : Reading English

Jerry Baldwin Decided To Buy a Gun : Reading English

Jerry Baldwin was 30 years old. He was the manager of a pizza restaurant. He lived in an apartment about one mile north of the restaurant. He walked t… อ่านต่อ Jerry Baldwin Decided To Buy a Gun : Reading English

Sara Smith Went Shopping : Reading English

Sara Smith , a Pasadena resident, went shopping. She is 30, and has lived at 3037 N. Foothill Street since 1992. Sara has been married to John for sev… อ่านต่อ Sara Smith Went Shopping : Reading English

ภาษาอังกฤษ : คำศัพท์สัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ น่ารู้

Could I have an application form? ฉันขอใบสมัครหน่อยได้ไหม Could you send me an application form? คุณช่วยส่งใบสมัครให้ฉันหน่อยได้ไหม I’m interested in … อ่านต่อ ภาษาอังกฤษ : คำศัพท์สัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ น่ารู้

ภาษาอังกฤษ : โครงสร้างพื้นฐาน Sentence Structures

โครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานในประโยค ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Subject และ Predicate (ภาคประธานและภาคแสดง) โดย Subject อาจเป็นคำนาม คำสรรพ… อ่านต่อ ภาษาอังกฤษ : โครงสร้างพื้นฐาน Sentence Structures

ภาษาอังกฤษ : โครงสร้างพื้นฐาน Part of speech

โครงสร้างพื้นฐาน Part of speech ส่วนของคำ หน้าที่ของคำต่างๆ ที่ประกอบอยู่ในประโยค เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษที่ต้องรู้ เวลาเปิ… อ่านต่อ ภาษาอังกฤษ : โครงสร้างพื้นฐาน Part of speech