รายงานการจัดกิจกรรมโครงการ

รายงานการจัดกิจกรรมโครงการเป็นโครงการที่นักเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์งานโครงการนี้เพื่อเป็นแบบโครงร่างในการทำงานหรือเป็นฟอร์มในการทำงานและเรียนรู้ในวันข… อ่านต่อ รายงานการจัดกิจกรรมโครงการ

สื่อการเรียนการสอนหลายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน มีหลายวิชาเพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่ดีในอนาคต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ดาวน์โหลดได้เลยที่นี้  สื่อการเรียนการสอน ภูมิ… อ่านต่อ สื่อการเรียนการสอนหลายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สื่อการเรียนการสอนหลายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน มีหลายวิชาเพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่ดีในอนาคต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลดได้เลยที่นี้  สื่อการเรียนการสอน ภาษาไท… อ่านต่อ สื่อการเรียนการสอนหลายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สื่อการเรียนการสอนหลายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน มีหลายวิชาเพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่ดีในอนาคต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลดได้เลยที่นี้  สื่อการเรียนการสอน ภาษาไท… อ่านต่อ สื่อการเรียนการสอนหลายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เฉลย โอเน็ต ม.6 ปี62

เฉลย โอเน็ต ม.6 ปี62 ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 … อ่านต่อ เฉลย โอเน็ต ม.6 ปี62