fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

วิชาชีพครู

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model)

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) เป็นอีกหนึ่งการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ที่กระตุ้นผู้เรียนพัฒนาทักษะวิธีคิด ให้เป็นกระบวนการป็นเหตุเป็นผล มีคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สร้างทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้…
Read More...

เอกสารวันอบรม งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2560

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นเอกสารที่นำเสนอในงานวันอบรมเพื่อที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แหล่งที่มา :: กดที่นี้
Read More...

จรรยาบรรณวิชาชีพครู5ด้าน9ข้อ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู ข้อบังคับครุสภาว่าด้วยจรรยบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2556 จรรยาบรรณวิชาชีพครู มี 5 ด้าน 9ข้อ ดังต่อไปนี้ 1.จรรยาบรรณต่อตนเอง ข้อที่ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ…
Read More...

รับสมัคร ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์…

สสวท. เปิดรับสมัครครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ “ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา” เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 19 เมษายน 2562…
Read More...

คลังข้อสอบ ครูผู้ช่วย รวมไว้ที่นี่

คลังข้อสอบ ครูผู้ช่วย รวมไว้ที่นี่  สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดอ่านได้ ที่นี่ คลังข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาความรอบรู้ วิชาชีพครู ภาค ข วิชาการศึกษา วิชาเอกเฉพาะ อื่นๆ ข้อสอบครู กทม.…
Read More...

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก วิชาชีพครู

ข้อสอบสอบครูผู้ช่วย ภาค ก เรื่อง  วิชาชีพครู  รวบรวมมาไว้ที่นี่ การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หรือเรียกย่อ ๆ ว่าการสอบภาค ก. มีการจัดสอบแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ      ประเภทที่ 1 เป็นการสอบโดยสำนักงาน กพ. โดยตรง …
Read More...

รวมข้อสอบครูผู้ช่วย กทม. ไว้ที่นี่

รวมข้อสอบครูผู้ช่วย กทม. ครูประถมได้ รวบรวมข้อสอบ ครูผู้ช่วย กทม. ไว้ที่นี่ สามารถอ่านและดาวน์โหลดได้ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กทม. แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุดที่ 1 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุดที่ 2 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุดที่ 3…
Read More...