อบรม หลักสูตร การให้คำปรึกษาวัยรุ่น (ออนไลน์) มีวุฒิบัตร

อบรม หลักสูตร การให้คำปรึกษาวัยรุ่น (ออนไลน์) มีวุฒิบัตร ให้ โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิก และเข้าสู่การอบรมได้ที่   https://thaiteentraini… อ่านต่อ อบรม หลักสูตร การให้คำปรึกษาวัยรุ่น (ออนไลน์) มีวุฒิบัตร

การเลือกชุดนักเรียน

การเลือกชุดนักเรียน ให้เหมาะสมกับนักเรียน(สำหรับคุณครู และผู้ปกครอง)

การเลือกชุดนักเรียน ให้กับเด็ก เป็นปัญหาอย่างมาก ถ้าท่านเลือกชุดที่เล็กเกินไป หรือพอดีเกินไป จะทำให้เด็กที่อยู่ในช่วง วัยประถม ซึ่งเป็น… อ่านต่อ การเลือกชุดนักเรียน ให้เหมาะสมกับนักเรียน(สำหรับคุณครู และผู้ปกครอง)

สื่อการเรียนการสอน

รวบรวม สื่อการเรียนการสอน ป.1-ม.6

รวบรวม สื่อการเรียนการสอน ป.1-ม.6 ครูประถม ขอขอบคุณแหล่งความรู้ดีดี จาก อจท. มา ณ โอกาสนี้ สื่อการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ดนต… อ่านต่อ รวบรวม สื่อการเรียนการสอน ป.1-ม.6

สมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21

สมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ครูประถมได้นำ สมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อให้ครูได้นำไปปรับใช้ พัฒนาตนเองและการเรียนการสอนให้ทันสมัยเหมาะสมกับยุคเทคโ… อ่านต่อ สมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ชุดนักเรียน ปีนี้ ราคาเท่าไหร่บ้าง

ชุดนักเรียน คือ เครื่องแบบที่แสดงบทบาทของวัยเด็กทำให้คนในสังคมรู้ว่าเรายังเรียนหนังสืออยู่ แต่นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีรายได้หรือประกอบอาชีพเพื่อได้มาใ… อ่านต่อ ชุดนักเรียน ปีนี้ ราคาเท่าไหร่บ้าง

การจัดห้องเรียน

รูปแบบ การจัดห้องเรียน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การจัดห้องเรียน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกจากครูผู้สอนจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กำหนดรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ที่จะ… อ่านต่อ รูปแบบ การจัดห้องเรียน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model)

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) เป็นอีกหนึ่งการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ที่กระตุ้นผู้เรียนพัฒนาทักษะวิธีคิด ให้เป็นกระบวนการป็นเหตุเป็… อ่านต่อ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model)

ผลการสอบข้อเขียน

ประกาศ ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย กทม.

ประกาศแล้ว ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย กทม. โดยวันยื่นเอกสารผู้ผ่าน ในวันที่ 27-30 เมษายน 2562 รายละเอียดแนบดังนี้