คู่มือจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง เสริมสร้างทักษะชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3

คู่มือการจัดกิจกรรมลุกเสือสำรองเสริมสร้างทักษะชีวิตสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ และจัดทำขึ้นสำหรับผู้กำกับลูกเสือ ครู อาจารย์ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทาง… อ่านต่อ คู่มือจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง เสริมสร้างทักษะชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3

หน่วยการเรียนรู้ Active Learning

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ Active Learning  และการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน ยุค Thailand 4.0. สามารถศึกษาและเรียนรู้ในอนาคตได้ สามารถดาวน์โห… อ่านต่อ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning

ภาพระบายสีเป็นตัวการ์ตูน AR กับ แอป Quiver

ภาพระบายสีเป็นตัวการ์ตูน AR กับ แอป Quiver —> Augmented Realityหรือ AR คือเทคโนโลยีที่ผสมผสานเอาโลกแห่งความจริงเข้ากับโลกเสมือนโดยผ่านอุปกรณ์… อ่านต่อ ภาพระบายสีเป็นตัวการ์ตูน AR กับ แอป Quiver

รูปภาพแสดงความรู้สึก Flash Card Feeling

รูปภาพแสดงความรู้สึก Flash Card Feeling ใช้ในการศึกษาและหาความรู้เพื่อนำไปสู่ในอนาคตได้ ตัวอย่างรูปภาพ ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่

แผ่นภาพรูปสัตว์ Animal Flash Cards

แผ่นภาพรูปสัตว์ (Animal Flash Cards) ใช้เพื่อการศึกษาและเรียนรู้ในวันข้างหน้าเท่านั้น ตัวอย่างรูปภาพ ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่

แผ่นภาพเครื่องดนตรี (Musical Instrument Flash Cards)

แผ่นภาพเครื่องดนตรีใช้เพื่อการศึกษาและเรียนรู้เท่านั้น ตัวอย่างรูปภาพ ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่

รูปภาพแบนเนอร์ (BANNER)

รูปแบบแบนเนอร์ใช้สำหรับจัดตกแต่งบอร์ด ทำหน้าปกรายงาน หรืออื่น ๆ ที่ตกแต่งและสวยงาม ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่นี่

การเรียนการสอนตกแต่งขอบและเส้นคั่น

การตกแต่งขอบและเส้นคั้นใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น สามารถนำไปใช้ในอนาคตหรือใช้ในการทำงานข้างหน้าได้อย่างสะดวก ตัวอย่างรูปภาพ ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : กดที่… อ่านต่อ การเรียนการสอนตกแต่งขอบและเส้นคั่น

สื่อการเรียนการสอนหลายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน มีหลายวิชาเพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่ดีในอนาคต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ดาวน์โหลดได้เลยที่นี้  สื่อการเรียนการสอน ภูมิ… อ่านต่อ สื่อการเรียนการสอนหลายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สื่อการเรียนการสอนหลายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน มีหลายวิชาเพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่ดีในอนาคต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลดได้เลยที่นี้  สื่อการเรียนการสอน ภาษาไท… อ่านต่อ สื่อการเรียนการสอนหลายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6