fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Category

หลักสูตร

สรุปหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา

วันนี้ครูประถมมีข้อมูลการสอนวิชาวิทยาการคำนวณและแนวทางการเรียน การสอน ระดับประถมศึกษา มาฝากคุณครูทุกท่าน ซึ่งต้องขอขอบคุณคุณครูณัฐพลเป็นอย่างสูงที่ได้จัดสรรข้อมูลการเรียนรู้ที่ดีแบบนี้ด้วยครับ …

เตรียมเพิ่มสาระเทคโนโลยี ในการสอบ NT และ O-NET เริ่มปี ๒๕๖๓

ซึ่งคุณครูประถมเองจะต้องเตรียมความพร้อมในการสอนเด็กๆ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้กําหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง…

คู่มือการดูแลระบบข้อมูลโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา แบบออนไลน์ อบรมได้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

เรียนเชิญคุณครูประถมทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ พร้อมใบวุฒิบัตรอีกด้วย ซึ่งหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาชุดนี้ พัฒนาขึ้นสำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเรื่อง  การอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์เรียน …

หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา มี”ชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ”ให้เก็บด้วย

สำหรับครูประถมที่ติดตามข่าว มีหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาขึ้นสำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้สอนเพศวิถีศึกษาทุกคน เมื่อจบหลักสูตร สามารถนำชั่วโมงที่ได้เรียนรู้ไปบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ หรือการทำวิทยฐานะ…

เรียนออนไลน์ฟรีพร้อมใบเกียรติบัตร ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล 

สำหรับครูประถม นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลท่านใดที่สนใจเรียนออนไลน์ ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล พร้อมใบเกียรติบัตร หลังเรียนจบอีกด้วย ฟรีแบบนี้ มาเริ่มเรียนกันเถอะคำอธิบายรายวิชา ความหมายข้อมูล สารสนเทศและความรู้…

ตัวอย่าง หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม พุทธศักราช 2562

ตัวอย่างหลักสูตรนี้ ครูประถม ขอขอบคุณโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม ที่จัดทำหลักสูตรนี้เพื่อเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายโรงเรียน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้…

ตัวอย่าง หลักสูตรสถานศึกษา จากโรงเรียนวัดดอนทราย สพป.ราชบุรี 2

ตัวอย่างหลักสูตรนี้ ครูประถม ขอขอบคุณโรงเรียนวัดดอนทราย สพป.ราชบุรี 2 ที่จัดทำหลักสูตรนี้เพื่อเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายโรงเรียน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้…