งานประจำชั้นครูที่ปรึกษา

งานประจำชั้นครู

งานประจำชั้นครู  จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกในการค้นหาในปีการศึกษาต่อไป ไฟล์เอกสารนี้จัดทำในปีการศึกษา 2561 อาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงได้ในปีการศึกษาถัด… อ่านต่อ งานประจำชั้นครู

แบบสำรวจสัญญาณ Internet

แบบสำรวจสัญญาณ Internet

แบบสำรวจสัญญาณ Internet ห้องคอมพิวเตอร์ใหญ่ อาคาร 3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย 1(วัดราษฎร์ศรัทธาราม) จ.ปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา … อ่านต่อ แบบสำรวจสัญญาณ Internet