แบบฝึกหัด google site ครั้งที่1

ครูประถมมี แบบฝึกหัด google site ไปที่เว็บ https://sites.google.com กรอกที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่านที่สมัครลงไปเมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วเลือกลงชื่อเข้าใช้งา… อ่านต่อ แบบฝึกหัด google site ครั้งที่1

ขอเชิญชวนร่วมกันปลูกต้นไม้ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

ครูประถม ขอเชิญชวนร่วมกันปลูกต้นไม้ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ค่ะ เพื่อโลกของเรา แค่เพียงคนละ 1 ต้น แล้วมาลงทะเบียนเพื่อรับเกียรติบัตรกันค่ะ &… อ่านต่อ ขอเชิญชวนร่วมกันปลูกต้นไม้ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

หลักเกณฑ์การทำรายงาน ประกวดโครงงานวันวิทยาศาสตร์

หลักเกณฑ์การทำรายงาน ประกวดโครงงานวันวิทยาศาสตร์ …………

อีก หนึ่ง ช่องทางกำลังใจ เข้าไปเพิ่มยอดวิว และกดไลค์ให้นักเรียน ประกวด สภาจำลอง

ตามที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดกิจกรรมการประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจําลอง” ขึ้น และทาง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อง ๑ (โรงเรียน… อ่านต่อ อีก หนึ่ง ช่องทางกำลังใจ เข้าไปเพิ่มยอดวิว และกดไลค์ให้นักเรียน ประกวด สภาจำลอง

STEM ROBOT เรียงแก้ว

คำถามชวนคิด การทดสอบ กิจกรรม โรบอทเรียงแก้ว

โจทย์ ให้นักเรียนออกแบบการจัดวางแก้ว 5 ใบ แล้วตามคำถามต่อไปนี้ กำหนดให้แก้วเริ่มต้นคือแก้วคว้ำ 1.ให้นักเรียนใช้ทักษะ Engineer ในการออกแบบแก้ว 5 ใบ และ… อ่านต่อ คำถามชวนคิด การทดสอบ กิจกรรม โรบอทเรียงแก้ว

การจัดการเรียนรู้ Active Learning เรื่อง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หรือ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุดได้มีการประกาศใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.25… อ่านต่อ การจัดการเรียนรู้ Active Learning เรื่อง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

กิจกรรม1 โครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่นักเีรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนเองสนใจ โดยจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม โดยใ… อ่านต่อ กิจกรรม1 โครงงานคอมพิวเตอร์

STEM ROBOT เรียงแก้ว

กิจกรรม STEM ROBOT เรียงแก้ว วิทยาการคำนวณ แนวคิดเชิงคำนวณ

STEM ROBOT เรียงแก้ว กิจกรรมโรบอทเรียงแก้ว นี้เป็นกิจกรรม Unplugged Programming ที่ทำให้นักเรียนได้กระบวนการคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในรูปแบบของ… อ่านต่อ กิจกรรม STEM ROBOT เรียงแก้ว วิทยาการคำนวณ แนวคิดเชิงคำนวณ

สร้าง QR Code สำหรับมือใหม่

การสร้าง QR Code สำหรับมือใหม่ วันนี้ ครูประถม นำความรู้ที่น่าสนใจที่ใครก็สามารถศึกษาและทำเองได้ นั่นคือ การสร้าง QR Code ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกันเ… อ่านต่อ สร้าง QR Code สำหรับมือใหม่