fbpx
Browsing Category

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพิ่มเติม ป.3,6 ม.3,6 คำอธิบายรายวิชา เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์…

คำอธิบายรายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพิ่มเติม ป.3,6 ม.3,6 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้น…
Read More...

Coding วิชาแห่งโลกอนาคต การเรียนรู้และพัฒนาเพื่อมนุษย์ชาติอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

Coding วิชาแห่งโลกอนาคต การเรียนรู้และพัฒนาเพื่อมนุษย์ชาติอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ธรรมชาติของมนุษย์เราอยากจะเอาชนะทุกข้อจำกัด ก็เหมือนกับคนเดินแล้วก็เหนื่อย จึงคิดพัฒนาจักรยานขึ้นมา วันหนึ่งเราอยากจะให้ยานพาหนะจุคนจำนวนมาก…
Read More...

อบรมเชิงปฏิบัติการ ทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากล สำหรับครูคอมพิวเตอร์

ช่วงนี้ หากครูคนใดสนใจ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากลสำหรับระดับพื้นฐาน โดย กลุ่มงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ (SEPT) ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี (TSS) และงานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ…
Read More...

คู่มือสื่อการเรียน การสอน หนังสือ CODING หนังสือวิทยาการคำนวณ ป.4-ม.4

วันนี้ ครูประถม ขอนำคู่มือ หนังสือ CODING ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที4  ที่จะเริ่มมีการสอนในภาคเรียนที่ 2 มาฝากครูเทคโนโลยีทุกท่าน โดยมีชุกหนังสือ ดังนี้ จากการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยการเริ่มเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ CODING…
Read More...

รวม เฉลย โอเน็ต ปี 2562 ป.๖ ม.๓ ม.๖

สวัสดีค่ะ เนื่องจากมี คุณครูหลายท่านติดต่อเข้ามา สอบถามเรื่อง หาเฉลยโอเน็ต ปี ๖๒ ไม่เจอ ทางทีมงานจึงได้จัดหามาให้ได้ประมาณนึง จะอยากจะแจ้งให้ คุณครูทุกท่านได้นำไปใช้ในการติวนักเรียนเพื่อเตรียมสอบ ในปีนี้(๖๓)…
Read More...

หนังสือเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และสังคมศึกษา ในรูปแบบ Infographic

วันนี้เรามีหนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นหนังสือที่คุณครูประถมสามารถนำไปประกอบการสอนได้ดีเลยที่เดียว เพราะ…
Read More...

การพัฒนาทางไกลด้วยสื่อออนไลน์ (HRD e-Learning) พร้อมใบประกาศนียบัตร

สำหรับคุณครูประถม หรือบุคคลท่านใด ที่อยากพัฒนาตนเอง แต่ไม่อยากออกไปไหน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้จัดการอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (HRD e-Learning) เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตคุณก็อบรมได้แล้ว…
Read More...

เรียนออนไลน์ฟรีพร้อมใบเกียรติบัตร ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล 

สำหรับครูประถม นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลท่านใดที่สนใจเรียนออนไลน์ ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล พร้อมใบเกียรติบัตร หลังเรียนจบอีกด้วย ฟรีแบบนี้ มาเริ่มเรียนกันเถอะ คำอธิบายรายวิชา ความหมายข้อมูล สารสนเทศและความรู้…
Read More...

อีก หนึ่ง ช่องทางกำลังใจ เข้าไปเพิ่มยอดวิว และกดไลค์ให้นักเรียน ประกวด สภาจำลอง

ตามที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดกิจกรรมการประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจําลอง” ขึ้น และทาง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อง ๑ (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม) ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ทางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้อัพผลงานขึ้นบน…
Read More...

เรียน Coding โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ได้จริงหรือ?

ครูประถม ขอพูดถึง ประเด็นที่กำลังมาแรงในช่วงนี้ นั้นคือการผลักดันภาษาที่ 3 ให้เกิดขึ้นจริงของเด็กไทย นั่นคือ การเขียน Coding ตั้งแต่ระดับประถม ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในกลุ่มคุณครูที่สอนคอมพิวเตอร์ ต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่…
Read More...