fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

เทคโนโลยีสารสนเทศ

อีก หนึ่ง ช่องทางกำลังใจ เข้าไปเพิ่มยอดวิว และกดไลค์ให้นักเรียน ประกวด สภาจำลอง

ตามที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดกิจกรรมการประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจําลอง” ขึ้น และทาง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อง ๑ (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม) ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ทางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้อัพผลงานขึ้นบน…
Read More...

เรียน Coding โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ได้จริงหรือ?

ครูประถม ขอพูดถึง ประเด็นที่กำลังมาแรงในช่วงนี้ นั้นคือการผลักดันภาษาที่ 3 ให้เกิดขึ้นจริงของเด็กไทย นั่นคือ การเขียน Coding ตั้งแต่ระดับประถม ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในกลุ่มคุณครูที่สอนคอมพิวเตอร์ ต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่…
Read More...

มุ่งเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 ภาษาคอมพิวเตอร์ Coding เริ่ม ระดับประถมศึกษา

จากการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยการเริ่มเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ Coding ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ครูหลายท่านก็เริ่มสงสัยแล้วว้า Coding คืออะไร ก่อนอื่น ครูประถม ขอนำข่าวสารที่เป็นการเตรียมพร้อมจากทางผู้ใหญ่ว่า จะมีการพัฒนา Coding เป็นทักษะที่ 3…
Read More...

ผุดหลักสูตร Coding ภาษาคอมพิวเตอร์

ผุดหลักสูตร Coding ภาษาคอมพิวเตอร์ วันนี้ ครูประถม นำข่าวสาร การศึกษา ด้านวิทย์-เทคโนโลยี มาฝากกันค่ะ นั่นคือ Coding หรือการเขียนโค้ด สรุปให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือการสั่งงานคอมพิวเตอร์ ให้มันทำตามที่เราต้องการนี่แหละครับ…
Read More...

เรียนวิทย์คอมฟรี กับ Google ในโครงการ Code with Google

ครูประถมที่อยากเสริมความรุ้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าไปเรียนกับ Google ได้ ในโครงการ Code with Google ครูประถมจะได้เรียนฟรี ในหนักสูตร Code with Google โดยครูประถมสามารถเลือกวิชาที่เรียนได้…
Read More...

กิจกรรม1 โครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่นักเีรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนเองสนใจ โดยจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม โดยใช้ความรู้ทางกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง…
Read More...

ประกาศ ระบบ CCT เปิดให้บันทึกข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน (นร.01) ภาคเรียนที่ 1/2562

ครูประถมโรงเรียนใด ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล ครูประถมสามารถแจ้งข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษผ่านระบบ CCT และครูประถมสามารถ เริ่มทำได้ตั้งแต่วันที่ ในวันที่ 1 ก.ค. 2562 โดย ดาวน์โหลดเอกสารได้จากที่นี่ ดาวโหลด นร.01…
Read More...

สิ่งที่ต้องส่ง กิจกรรม STEM ROBOT เรียงแก้ว วิทยาการคำนวณ แนวคิดเชิงคำนวณ

สิ่งที่นักเรียน ม. 2 ต้องส่ง 1.ใบรายงาน 1 แผ่น ประกอบด้วย รูป 4 ขั้นตอน STEM หรือรูป การจัดวางแก้ว พร้อม QR Code (link from google drive gmail) รูปแบบการส่งแบบที่ 1 รูปแบบการส่งแบบที่ 2 2.AR วิดีโอ…
Read More...

กิจกรรม STEM ROBOT เรียงแก้ว วิทยาการคำนวณ แนวคิดเชิงคำนวณ

STEM ROBOT เรียงแก้ว กิจกรรมโรบอทเรียงแก้ว นี้เป็นกิจกรรม Unplugged Programming ที่ทำให้นักเรียนได้กระบวนการคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่าแนวคิดเชิงคำนวณ จุดประสงค์ อธิบายวิธีการเขียนอัลกอริทึมได้…
Read More...

สร้าง QR Code สำหรับมือใหม่

การสร้าง QR Code สำหรับมือใหม่ วันนี้ ครูประถม นำความรู้ที่น่าสนใจที่ใครก็สามารถศึกษาและทำเองได้ นั่นคือ การสร้าง QR Code ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกันเลย ขั้นตอนการสร้าง QR Code 1. เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ www.qr-code-generator.com…
Read More...