fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

เทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาทางไกลด้วยสื่อออนไลน์ (HRD e-Learning) พร้อมใบประกาศนียบัตร

สำหรับคุณครูประถม หรือบุคคลท่านใด ที่อยากพัฒนาตนเอง แต่ไม่อยากออกไปไหน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้จัดการอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (HRD e-Learning) เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตคุณก็อบรมได้แล้ว…

เรียนออนไลน์ฟรีพร้อมใบเกียรติบัตร ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล 

สำหรับครูประถม นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลท่านใดที่สนใจเรียนออนไลน์ ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล พร้อมใบเกียรติบัตร หลังเรียนจบอีกด้วย ฟรีแบบนี้ มาเริ่มเรียนกันเถอะคำอธิบายรายวิชา ความหมายข้อมูล สารสนเทศและความรู้…

อีก หนึ่ง ช่องทางกำลังใจ เข้าไปเพิ่มยอดวิว และกดไลค์ให้นักเรียน ประกวด สภาจำลอง

ตามที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดกิจกรรมการประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจําลอง” ขึ้น และทาง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อง ๑ (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม) ผ่านเกณฑ์การพิจารณาทางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้อัพผลงานขึ้นบน…

เรียน Coding โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ได้จริงหรือ?

ครูประถม ขอพูดถึง ประเด็นที่กำลังมาแรงในช่วงนี้ นั้นคือการผลักดันภาษาที่ 3 ให้เกิดขึ้นจริงของเด็กไทย นั่นคือ การเขียน Coding ตั้งแต่ระดับประถม ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในกลุ่มคุณครูที่สอนคอมพิวเตอร์ ต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่…

มุ่งเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 ภาษาคอมพิวเตอร์ Coding เริ่ม ระดับประถมศึกษา

จากการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยการเริ่มเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ Coding ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ครูหลายท่านก็เริ่มสงสัยแล้วว้า Coding คืออะไร ก่อนอื่น ครูประถม ขอนำข่าวสารที่เป็นการเตรียมพร้อมจากทางผู้ใหญ่ว่า จะมีการพัฒนา Coding เป็นทักษะที่ 3…

ผุดหลักสูตร Coding ภาษาคอมพิวเตอร์

ผุดหลักสูตร Coding ภาษาคอมพิวเตอร์ วันนี้ ครูประถม นำข่าวสาร การศึกษา ด้านวิทย์-เทคโนโลยี มาฝากกันค่ะ นั่นคือ Coding หรือการเขียนโค้ด สรุปให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือการสั่งงานคอมพิวเตอร์ ให้มันทำตามที่เราต้องการนี่แหละครับ…

เรียนวิทย์คอมฟรี กับ Google ในโครงการ Code with Google

ครูประถมที่อยากเสริมความรุ้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าไปเรียนกับ Google ได้ ในโครงการ Code with Google ครูประถมจะได้เรียนฟรี ในหนักสูตร Code with Google โดยครูประถมสามารถเลือกวิชาที่เรียนได้…

กิจกรรม1 โครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่นักเีรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนเองสนใจ โดยจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม โดยใช้ความรู้ทางกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง…

ประกาศ ระบบ CCT เปิดให้บันทึกข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน (นร.01) ภาคเรียนที่ 1/2562

ครูประถมโรงเรียนใด ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล ครูประถมสามารถแจ้งข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษผ่านระบบ CCT และครูประถมสามารถ เริ่มทำได้ตั้งแต่วันที่ ในวันที่ 1 ก.ค. 2562 โดย ดาวน์โหลดเอกสารได้จากที่นี่ ดาวโหลด นร.01…

สิ่งที่ต้องส่ง กิจกรรม STEM ROBOT เรียงแก้ว วิทยาการคำนวณ แนวคิดเชิงคำนวณ

สิ่งที่นักเรียน ม. 2 ต้องส่ง 1.ใบรายงาน 1 แผ่น ประกอบด้วย รูป 4 ขั้นตอน STEM หรือรูป การจัดวางแก้ว พร้อม QR Code (link from google drive gmail) รูปแบบการส่งแบบที่ 1รูปแบบการส่งแบบที่ 22.AR วิดีโอ…