fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม STEM ROBOT เรียงแก้ว วิทยาการคำนวณ แนวคิดเชิงคำนวณ

STEM ROBOT เรียงแก้ว กิจกรรมโรบอทเรียงแก้ว นี้เป็นกิจกรรม Unplugged Programming ที่ทำให้นักเรียนได้กระบวนการคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่าแนวคิดเชิงคำนวณ จุดประสงค์ อธิบายวิธีการเขียนอัลกอริทึมได้…

สร้าง QR Code สำหรับมือใหม่

การสร้าง QR Code สำหรับมือใหม่ วันนี้ ครูประถม นำความรู้ที่น่าสนใจที่ใครก็สามารถศึกษาและทำเองได้ นั่นคือ การสร้าง QR Code ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกันเลยขั้นตอนการสร้าง QR Code 1. เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ www.qr-code-generator.com…

เค้าโครง การตั้งชื่อของโครงงาน

เค้าโครง การตั้งชื่อของโครงงาน จะช่วยทำให้เราเข้าใจการจัดทำโครงงานมากขึ้นลองศึกษากันดูนะคะ1. ชื่อโครงงานชื่อโครงงานเป็นสิ่งสำคัญประการแรก เพราะชื่อโครงการจะช่วยโยงความคิดไปถึงวัตถุประสงค์ของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์…

กิจกรรม ROBOT MOVING ใบงาน วิทยาการคำนวณ

กิจกรรม ROBOT MOVING ใบงาน วิทยาการคำนวณ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็นขั้นตอน เป็นระบบคล้ายหุ่นยนต์โดยมีแก้วเป็นวัตถุที่ช่วยให้เห็นภาพมากขึ้น เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน…

กิจกรรม โรบอทเรียงแก้ว ใบงาน วิทยาการคำนวณ

กิจกรรม โรบอทเรียงแก้ว ใบงาน วิทยาการคำนวณ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็นขั้นตอน เป็นระบบคล้ายหุ่นยนต์โดยมีแก้วเป็นวัตถุที่ช่วยให้เห็นภาพมากขึ้น เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน…

แผนและคู่มือรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3

แผนและคู่มือรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3 ครูประถม ขอขอบคุณ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด และ บริษัท กรพัฒนายิ่ง จํากัด สื่อนี้เผยแพร่เพื่อการศึกษา และเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนของครู คู่มือครู…

Application เสริมการสอน สำหรับคุณครูทุกระดับชั้น

ปัจจุบันนี้นับว่าเป็นโลกยุคเทคโนโลยี ที่ลืมตาขึ้นมาก็ต้องเจอ เรามาถึงยุคที่ความฉลาดของเทคโนโลยีจะทำให้อุปกรณ์ต่างๆสื่อสารและทำงานกันเองได้อย่างอัตโนมัติ ในยุค 4.0 เทคโนโลยีถูกนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อลดบทบาทของมนุษย์…

ใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ ป.4

รวมใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ ป.4 ครูประถม มีให้เลือกดาวน์โหลดดังไฟล์ที่แนบมานี้ สามารถนำไปเป็นใบงานประกอบการเรียนการสอนได้ เนื้อหาประกอบด้วยตัวชี้วัดใบงานเฉลย ดาวน์โหลดทั้งหมด ที่มา www.hongpakkroo.com

ใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ ป.3

รวมใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ ป.3 ครูประถม มีให้เลือกดาวน์โหลดดังไฟล์ที่แนบมานี้ สามารถนำไปเป็นใบงานประกอบการเรียนการสอนได้ เนื้อหาประกอบด้วยตัวชี้วัดใบงานเฉลย ดาวน์โหลดทั้งหมด ที่มา www.hongpakkroo.com

ใบงาน วิชาคอมพิวเตอร์ หน่วย 1 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ใบงาน คอมพิวเตอร์เบื้องต้น จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนสามารถนำไปฝึกทำ ทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลาใบงาน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้นหน่วย 1 ภาคเรียนที่ 11.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์น่ารู้2.ยุคสมัยของคอมพิวเตอร์…