ใบงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้อังกฤษ ป.4

ใบงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้อังกฤษ ป.4

ใบงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้อังกฤษ ป.4  ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็น… อ่านต่อ ใบงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้อังกฤษ ป.4

ใบงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.4

ใบงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.4

ใบงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.4 เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความม… อ่านต่อ ใบงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.4

ใบงานวิชาสุขศึกษา ป.6

ครูประถมรวบรวมใบงานสุขศึกษา ป.6 ให้คุณครูได้ดาวน์โหลด โดยมีใบงาน มาตรฐานตัวชีวัด และเฉลย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาม… อ่านต่อ ใบงานวิชาสุขศึกษา ป.6

ใบงานสังคมศึกษา ป.6

ครูประถมรวบรวมใบงานสังคมศึกษา ป.6 ให้คุณครูได้ดาวน์โหลด โดยมีใบงาน มาตรฐานตัวชีวัด และเฉลย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส… อ่านต่อ ใบงานสังคมศึกษา ป.6

รวมข้อสอบ

รวบรวม ใบงาน แบบฝึกหัด ประถมศึกษา ป.1-ม.6 ทุกวิชา ที่นี่

รวบรวม ใบงาน แบบฝึกหัด ประถมศึกษา ป1-ม.6  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1 ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาค… อ่านต่อ รวบรวม ใบงาน แบบฝึกหัด ประถมศึกษา ป.1-ม.6 ทุกวิชา ที่นี่

แบบฝึกอ่านออกเขียนได้ เหมาะสำหรับป.1-ป.3

แบบฝึกอ่านออกเขียนได้ เหมาะสำหรับป.1-ป.3

          สวัสดีค่ะ วันนี้ Krupatom มีแบบฝึกอ่าน ที่เหมาะสำหรับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มาฝากกัน เพื่อฝึกการอ่านออกเขียนได้ สามารถนำไปใช้งานกันได… อ่านต่อ แบบฝึกอ่านออกเขียนได้ เหมาะสำหรับป.1-ป.3

แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ ชุดที่ 1  ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 รวมชุดที่ 1 – 4 ข้อม… อ่านต่อ แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ป.3 เรื่อง พยัญชนะและสระ เพื่อให้ครูผู้สอนได้ใช้เป็นแนวทางสอนซ่อมเสริมการอ่า… อ่านต่อ แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สื่อการสอนคำพังเพยสุภาษิตและสำนวนไทย

สื่อการสอนคำพังเพยสุภาษิตและสำนวนไทย สื่อการสอนคำพังเพยสุภาษิตและสำนวนไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา     ข้อมูลจาก : Google Drive คุณวันเพ็… อ่านต่อ สื่อการสอนคำพังเพยสุภาษิตและสำนวนไทย

แบบฝึกอ่านประสมคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่1

แบบฝึกอ่านประสมคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่1 แบบฝึกบทเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับฝึกอ่านประสมคำ ข้อมูลจาก FB : สื่อการสอนใบงานช่วยสอน