fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

แบบฝึกบทเรียน

แผนการสอนสำหรับคุณครูหรือผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับแผนการสอนนักเรียนหรือจะสอนบุตรหลานอยู่บ้านซึ่งเป็นการวางแผนสำหรับการสอนในวิชาการต่างๆทั้ง 8 กลุ่มสาระ

แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ป.3 เรื่อง พยัญชนะและสระ เพื่อให้ครูผู้สอนได้ใช้เป็นแนวทางสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนในวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3…
Read More...

สื่อการสอนคำพังเพยสุภาษิตและสำนวนไทย

สื่อการสอนคำพังเพยสุภาษิตและสำนวนไทย สื่อการสอนคำพังเพยสุภาษิตและสำนวนไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ข้อมูลจาก : Google…
Read More...

แบบฝึกอ่านประสมคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่1

แบบฝึกอ่านประสมคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่1 แบบฝึกบทเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับฝึกอ่านประสมคำ ข้อมูลจาก FB : สื่อการสอนใบงานช่วยสอน
Read More...

ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกคัดลายมือ ภาษาไทย กว่า 135 แบบ

แบบฝึกคัดลายมือภาษาไทย 135 แผ่น ซึ่งสื่อการเรียนรู้ชุดนี้คงจะมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดที่นี่ครับ  ที่มา :: …
Read More...

แบบผึกทักษะ การเขียน การอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

          วันนี้ Krupatom ขอแนะนำสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ นั่นคือแบบฝึกทักษะการเขียน การอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งคุณครู และคุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกให้ลูก ๆ ได้ โดยสื่อการเรียนรู้นี้ จัดทำโดย คุณครูรักเกียรติ โคกสีนอก…
Read More...

พื้นฐานExcel เบื้องต้น

โปรแกรม พื้นฐานExcel เป็นโปรแกรมในตระกูล Microsoft Office มีคุณสมบัติในการทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลได้ดี เช่น บันทึกข้อมูล กรองข้อมูลตามเงื่อนไข เชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์ทางสถิติได้ดี วันนี้ ครูประถม…
Read More...