fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Category

ไฟล์เอกสาร

ตัวอย่าง หลักสูตรสถานศึกษา จากโรงเรียนวัดดอนทราย สพป.ราชบุรี 2

ตัวอย่างหลักสูตรนี้ ครูประถม ขอขอบคุณโรงเรียนวัดดอนทราย สพป.ราชบุรี 2 ที่จัดทำหลักสูตรนี้เพื่อเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายโรงเรียน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้…

แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้าน

แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ขอขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนธรรมศาสตร์หลองหลวงวิทยาคม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้

แบบเรียนเร็ว เล่ม1 ชั้นประถมศึกษาปีที่2

แบบเรียนเร็ว เล่ม1 ชั้นประถมศึกษาปีที่2 จัดพิมพ์โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูประถม ได้นำมาให้คุณครูได้ดาวน์โหลดขอบคุณข้อมูลจากwww.รักครู.com

ใบงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้อังกฤษ ป.4

ใบงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้อังกฤษ ป.4  ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันเนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้  การประกอบอาชีพ …

ป้ายความรู้สำหรับจัดบอร์ดนิทรรศการ “28 บุคคลสำคัญของไทยที่ได้รับรางวัลจากยูเนสโก้”

ป้ายความรู้สำหรับจัดบอร์ดนิทรรศการ "28 บุคคลสำคัญของไทยที่ได้รับรางวัลจากยูเนสโก้"เตรียมไว้เลยป้ายนิทรรศ สำหรับติดในห้องเรียนหรือจะติดบอร์ดหน้าชั้นเรียนก็ได้เช่นกัน เพราะป้ายนิทรรศ นั้นเป็น สื่ออย่างหนึ่งที่ส่งเสริมพัฒนาการ…

รวบรวมเอกสาร ไฟล์ งาน โรงเรียน งานคุณครู

รวบรวมเอกสาร ไฟล์ งาน โรงเรียน งานคุณครูสำหรับครูเรา การเตรียมเอกสารนั้นเป็นงานที่ต้องทำและต้องเตรียมให้พร้อมอยู่เสนอ ครูประถมจึงรวมได้ไฟล์เอกสาร ให้ครูสามารถดาว์โหลดได้รวมไว้หน้าเดี่ยวและจะอัพเดทให้เลื่อยๆที่นี่  อัพเดทล่าสุดวันที่ 5…