fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Monthly Archives

มีนาคม 2018

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่1 วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.1 ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบสังคมศึกษา ป.1 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) - วิชาสังคมศึกษา…
Read More...

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) -…
Read More...

สพฐ. พร้อมปรับหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน

สพฐ. พร้อมปรับหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน เลขาธิการ กพฐ.พร้อมปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผยวางแนวทางไว้แล้ว แต่จะไม่ปูพรมทำพร้อมกันทั่วประเทศ วันนี้ (5 มี.ค.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)…
Read More...

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) - วิชาคณิตศาสตร์…
Read More...

ประวัติความเป็นมาของ การศึกษาของไทย 2

การจัด การศึกษา ของไทย มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยโบราณเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยความเชื่อที่ว่าการศึกษาช่วยกำหนดทิศทางของชาติ เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  สมัยรัชกาลที่ 5…
Read More...

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ข้อสอบภาษาไทย ป.1 ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบภาษาไทย ป.1 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) - วิชาภาษาไทย…
Read More...

สทศ. ชี้แจงการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560

สทศ. ชี้แจงการใช้โปรแกรมข้อสอบกลาง ตามที่ สทศ. เปิดใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 แล้วนั้น ขณะนี้มีผู้เข้ามาใช้งานโปรแกรมจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาในการใช้โปรแกรม สทศ.กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และขอชี้แจงเพิ่มเติม…
Read More...

ก.พ.ประกาศสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2561

ก.พ. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2561 ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง…
Read More...

ศธ. เตรียมหลักสูตรพัฒนาครูปี 2561

ศธ. เตรียมหลักสูตรพัฒนาครูปี 2561 รมว.ศึกษาธิการ เผย หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปีนี้ มี หน่วยงานราชการและเอกชนยื่นส มัครหลักสูตรต่าง ๆ ให้ครูเลือกอบรมแล้ว  3,219 หลักสูตร ย้ำให้คณะกรรมการประเมิน เข้มข้นในขั้นตอนคัดเลือกหลักสูตร…
Read More...

ประวัติความเป็นมาของ การศึกษาของไทย 1

การจัด การศึกษาของไทย มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยโบราณเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยความเชื่อที่ว่าการศึกษาช่วยกำหนดทิศทางของชาติ เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ความเป็นมาของ การศึกษาของไทย…
Read More...