fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Monthly Archives

กันยายน 2018

mv ด้วยรักและผูกพัน ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการปี 2561

mv ด้วยรักและผูกพัน งานเกษียณอายุราชการปี 2561 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม โดยได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากบุคลากรในโรงเรียน เรียบเรียงโดย : ประภัสสร/วิจินต์ ภาพ : นภัส ตัดต่อ : อภิญญา ขอขอบคุณเพลงด้วยรักและผูกพัน - เบิร์ด…
Read More...

จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ บทสัมภาษณ์ นางศันศนีย์  จันทร์กระจ่าง

จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ บทสัมภาษณ์ นางศันศนีย์  จันทร์กระจ่าง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ คุณครูมาสอนที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ ? ครูอ่ะเหรอมาตั้งแต่ปีพ.ศ 2530 ก็ที่นี่ก็…
Read More...

นิเทศก์ การสอน คาบ1

นิเทศก์ การสอน ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน GAME ๑. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด “หัวใจสำคัญของคอมพิวเตอร์คืออะไร” ๒. ครูอธิบายความรู้เรื่องหน่วยประมวลผลกลาง ขั้นสอน 1. ครูอธิบายความรู้ให้นักเรียนฟัง 2. นักเรียนตอบคำถามที่ครูกำหนดขึ้นมา 3.…
Read More...

ประกาศคะแนนเก็บ นักเรียน

ประกาศคะแนนเก็บ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 รายชื่อ ป.6/1 คลิก ป.6/2 คลิก ม.1/1 คลิก ม.1/2 คลิก ม.1/3 คลิก ม.2/1 คลิก ม.2/2 คลิก ม.3/1 คลิก ม.3/2 คลิก ****หมายเหตุ****…
Read More...

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2560

สำหรับการสอบ NT (National Test  ) ในปีการศึกษา 2560 แบบทดสอบความสามารถเด็กๆจะต้องพบข้อสอบหน่วยการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ โดยมี 3 ส่วนแบ่งการสอบเป็น ด้านภาษาให้เวลาสอบ 60 นาที ด้านคำนวณให้เวลาสอบ 90 นาที ด้านเหตุผลให้เวลาสอบ…
Read More...

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2559

สำหรับการสอบ NT (National Test  ) ในปีการศึกษา 2559 แบบทดสอบความสามารถเด็กๆจะต้องพบข้อสอบหน่วยการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ โดยมี 3 ส่วนแบ่งการสอบเป็น ด้านภาษาให้เวลาสอบ 60 นาที ด้านคำนวณให้เวลาสอบ 90 นาที ด้านเหตุผลให้เวลาสอบ…
Read More...

เที่ยวอย่างไรให้ลูกได้ความรู้ โซนภาคเหนือ

เที่ยวอย่างไรให้ลูกได้ความรู้โซนภาคเหนือ         วัยเด็กคือวัยแห่งการเรียนรู้ วัยช่างสังเกต และวัยแห่งการลองสิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอ อีกทั้งเด็กส่วนมากจะชอบเล่นหรือเที่ยวตามประสา พ่อแม่จึงควรเอาใจใส่สิ่งนี้ให้กับลูก…
Read More...

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 61 มีขั้นตอนการส่งเข้าแข่งขันอย่างไร…

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 61 มีขั้นตอนการส่งเข้าแข่งขันอย่างไร และเราจะได้อะไรจากการแข่งขันครั้งนี้ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 61 คือ การแข่งขันด้านทักษะทั้งวิชาการ อาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนในประเทศไทย…
Read More...

ปฐมเหตุแห่งการก้าวสู่ความพอเพียงของ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2476 โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดราษฎร์ศรัทธาราม เป็นสถานที่เรียน และพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบันนี้ โรงเรียนตั้งอยู่ เลขที่ 1/8  หมู่ที่ 3 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี …
Read More...

ศาสตร์พระราชา

ศาสตร์พระราชาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็คือ องค์ความรู้ที่ว่าด้วยเรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครอบคลุมในทุกมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พระราชประสงค์ของพระองค์ คือ…
Read More...