fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Monthly Archives

กันยายน 2018

mv ด้วยรักและผูกพัน ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการปี 2561

mv ด้วยรักและผูกพัน งานเกษียณอายุราชการปี 2561 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม โดยได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากบุคลากรในโรงเรียนเรียบเรียงโดย : ประภัสสร/วิจินต์ ภาพ : นภัส ตัดต่อ : อภิญญาขอขอบคุณเพลงด้วยรักและผูกพัน - เบิร์ด…

จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ บทสัมภาษณ์ นางศันศนีย์  จันทร์กระจ่าง

จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ บทสัมภาษณ์ นางศันศนีย์  จันทร์กระจ่าง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการคุณครูมาสอนที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ ? ครูอ่ะเหรอมาตั้งแต่ปีพ.ศ 2530 ก็ที่นี่ก็…

นิเทศก์ การสอน คาบ1

นิเทศก์ การสอน ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน GAME ๑. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด “หัวใจสำคัญของคอมพิวเตอร์คืออะไร” ๒. ครูอธิบายความรู้เรื่องหน่วยประมวลผลกลาง ขั้นสอน 1. ครูอธิบายความรู้ให้นักเรียนฟัง 2. นักเรียนตอบคำถามที่ครูกำหนดขึ้นมา 3.…

ประกาศคะแนนเก็บ นักเรียน

ประกาศคะแนนเก็บ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 รายชื่อ ป.6/1 คลิกป.6/2 คลิกม.1/1 คลิกม.1/2 คลิกม.1/3 คลิกม.2/1 คลิกม.2/2 คลิกม.3/1 คลิกม.3/2 คลิก ****หมายเหตุ****…

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2560

สำหรับการสอบ NT (National Test  ) ในปีการศึกษา 2560 แบบทดสอบความสามารถเด็กๆจะต้องพบข้อสอบหน่วยการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ โดยมี 3 ส่วนแบ่งการสอบเป็น ด้านภาษาให้เวลาสอบ 60 นาที ด้านคำนวณให้เวลาสอบ 90 นาที ด้านเหตุผลให้เวลาสอบ…

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2559

สำหรับการสอบ NT (National Test  ) ในปีการศึกษา 2559 แบบทดสอบความสามารถเด็กๆจะต้องพบข้อสอบหน่วยการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ โดยมี 3 ส่วนแบ่งการสอบเป็น ด้านภาษาให้เวลาสอบ 60 นาที ด้านคำนวณให้เวลาสอบ 90 นาที ด้านเหตุผลให้เวลาสอบ…

เที่ยวอย่างไรให้ลูกได้ความรู้ โซนภาคเหนือ

เที่ยวอย่างไรให้ลูกได้ความรู้โซนภาคเหนือวัยเด็กคือวัยแห่งการเรียนรู้ วัยช่างสังเกต และวัยแห่งการลองสิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอ อีกทั้งเด็กส่วนมากจะชอบเล่นหรือเที่ยวตามประสา พ่อแม่จึงควรเอาใจใส่สิ่งนี้ให้กับลูก…

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 61 มีขั้นตอนการส่งเข้าแข่งขันอย่างไร…

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 61 มีขั้นตอนการส่งเข้าแข่งขันอย่างไร และเราจะได้อะไรจากการแข่งขันครั้งนี้ศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 61 คือ การแข่งขันด้านทักษะทั้งวิชาการ อาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนในประเทศไทย…

ปฐมเหตุแห่งการก้าวสู่ความพอเพียงของ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2476 โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดราษฎร์ศรัทธาราม เป็นสถานที่เรียน และพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบันนี้ โรงเรียนตั้งอยู่ เลขที่ 1/8  หมู่ที่ 3 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี …

ศาสตร์พระราชา

ศาสตร์พระราชาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็คือ องค์ความรู้ที่ว่าด้วยเรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครอบคลุมในทุกมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พระราชประสงค์ของพระองค์ คือ…