fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Monthly Archives

กันยายน 2018

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2558

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2558 สำหรับการสอบ NT (National Test  ) ในปีการศึกษา 2558 แบบทดสอบความสามารถเด็กๆจะต้องพบข้อสอบหน่วยการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ โดยมี 3 ส่วนแบ่งการสอบเป็น ด้านภาษาให้เวลาสอบ 60 นาที ด้านคำนวณให้เวลาสอบ…
Read More...

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2557

สำหรับการสอบ NT(National Test  ) ในปีการศึกษา 2557แบบทดสอบความสามารถเด็กๆจะต้องพบข้อสอบหน่วยการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ โดยมี 3 ส่วนแบ่งการสอบเป็น ด้านภาษาให้เวลาสอบ 60 นาที ด้านคำนวณให้เวลาสอบ 90 นาที ด้านเหตุผลให้เวลาสอบ…
Read More...

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2556

เปิดรับติวสอบ NT ติวโจทย์ ร่วมปูทางการศึกษาของลูกรักไปกับเรา การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้ปกครองจะมอบให้กับเด็กๆได้มีความรู้ติดตัวไปจนเติบใหญ่ โดยทางสถาบันได้จัดเตรียมครูผู้มีความรู้เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับเด็กๆ…
Read More...

สื่อมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนการสอน ตอนที่ 1

สื่อมัลติมีเดีย เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะได้นำมาใช้ในการฝึกอบรมและให้ความบันเทิง ส่วนในวงการศึกษามัลติมีเดียได้นำมาใช้เพื่อการเรียนการสอนในลักษณะแผ่นซีดีรอม…
Read More...

Kahoot_ โปรแกรมถามตอบ Online ตอนที่ 2

Kahoot_ เป็นโปรแกรมที่ใช้ตอบคำถาม คำตอบทาง Online พร้อมสรุปผลคะแนน คนที่ได้คะแนนมากที่สุด เรียงลำดับ และรายบุคคล ด้วยการเล่นผ่านระบบ Online ที่ผู้เล่นต้องมี Notebook Deck-top Mobile หรือ Tablet เชื่อมต่อเข้าในระบบ Online…
Read More...

Kahoot โปรแกรมถามตอบ Online ตอนที่ 1

Kahoot เป็นโปรแกรมที่ใช้ตอบคำถาม คำตอบทาง Online พร้อมสรุปผลคะแนน คนที่ได้คะแนนมากที่สุด เรียงลำดับ และรายบุคคล ด้วยการเล่นผ่านระบบ Online ที่ผู้เล่นต้องมี Notebook Deck-top Mobile หรือ Tablet เชื่อมต่อเข้าในระบบ Online…
Read More...

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2555

NT (National Test) คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ตรวจสอบกำกับดูแล และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ…
Read More...

ส่งผลงาน ทักษะคอมพิวเตอร์

ส่งผลงาน การแข่งขันทักษะ ขอให้ได้เหรียญนะคะ ระดับประถมศึกษา ป.4-6และระดับมัธยมศึกษา ม.1-3 กรอกคะแนนสำหรับครู ประกาศผลการแข่งขันป.4-6  <รอการอัพเดต> ประกาศผลการแข่งขันม.1-3  <รอการอัพเดต>
Read More...