fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Monthly Archives

กันยายน 2018

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2558

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2558สำหรับการสอบ NT (National Test  ) ในปีการศึกษา 2558 แบบทดสอบความสามารถเด็กๆจะต้องพบข้อสอบหน่วยการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ โดยมี 3 ส่วนแบ่งการสอบเป็น ด้านภาษาให้เวลาสอบ 60 นาที ด้านคำนวณให้เวลาสอบ…

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2557

สำหรับการสอบ NT(National Test  ) ในปีการศึกษา 2557แบบทดสอบความสามารถเด็กๆจะต้องพบข้อสอบหน่วยการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ โดยมี 3 ส่วนแบ่งการสอบเป็น ด้านภาษาให้เวลาสอบ 60 นาที ด้านคำนวณให้เวลาสอบ 90 นาที ด้านเหตุผลให้เวลาสอบ…

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2556

เปิดรับติวสอบ NT ติวโจทย์ ร่วมปูทางการศึกษาของลูกรักไปกับเราการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้ปกครองจะมอบให้กับเด็กๆได้มีความรู้ติดตัวไปจนเติบใหญ่ โดยทางสถาบันได้จัดเตรียมครูผู้มีความรู้เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับเด็กๆ…

สื่อมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนการสอน ตอนที่ 1

สื่อมัลติมีเดีย เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะได้นำมาใช้ในการฝึกอบรมและให้ความบันเทิง ส่วนในวงการศึกษามัลติมีเดียได้นำมาใช้เพื่อการเรียนการสอนในลักษณะแผ่นซีดีรอม…

Kahoot_ โปรแกรมถามตอบ Online ตอนที่ 2

Kahoot_ เป็นโปรแกรมที่ใช้ตอบคำถาม คำตอบทาง Online พร้อมสรุปผลคะแนน คนที่ได้คะแนนมากที่สุด เรียงลำดับ และรายบุคคล ด้วยการเล่นผ่านระบบ Online ที่ผู้เล่นต้องมี Notebook Deck-top Mobile หรือ Tablet เชื่อมต่อเข้าในระบบ Online…

Kahoot โปรแกรมถามตอบ Online ตอนที่ 1

Kahoot เป็นโปรแกรมที่ใช้ตอบคำถาม คำตอบทาง Online พร้อมสรุปผลคะแนน คนที่ได้คะแนนมากที่สุด เรียงลำดับ และรายบุคคล ด้วยการเล่นผ่านระบบ Online ที่ผู้เล่นต้องมี Notebook Deck-top Mobile หรือ Tablet เชื่อมต่อเข้าในระบบ Online…

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2555

NT (National Test) คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ตรวจสอบกำกับดูแล และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ…

ส่งผลงาน ทักษะคอมพิวเตอร์

ส่งผลงาน การแข่งขันทักษะ ขอให้ได้เหรียญนะคะ ระดับประถมศึกษา ป.4-6และระดับมัธยมศึกษา ม.1-3กรอกคะแนนสำหรับครูประกาศผลการแข่งขันป.4-6  <รอการอัพเดต>ประกาศผลการแข่งขันม.1-3  <รอการอัพเดต>