fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Monthly Archives

พฤศจิกายน 2018

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.…

รายการหลักสูตร เอกสารหลักสูตร      หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาไทย) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ)…
Read More...

รวบรวม ความรู้ แนวข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย

รวบรวม ความรู้ แนวข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย ฝึกฝนข้อสอบกันนะ เป็นกำลังใจให้ครูทุกท่าน หากมีส่วนใดที่ผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วย ณ ที่นี้ ข้อสอบวิจัยทางการศึกษาในชั้นเรียน 20 ข้อ การวิจัยในชั้นเรียนจัดเป็นการวิจัยรูปแบบใด ก. การวิจัยเชิงปริมาณ…
Read More...

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กทม.กรุงเทพมหานคร 2558

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย มาแล้วครับ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กทม.กรุงเทพมหานคร 2558 มาดูกันเลย ข้อสอบ ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ก. มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกระดับ ฯ ข. มุ่งพัฒนาคนไทยทุกคน ฯ ค.…
Read More...

แนวข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย ครู กทม

แนวข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย ครู กทม. ท่านสามารถฝึกทำข้อสอบได้จาก ครูประถม และหากมีเนื้อหาส่วนใดที่ผิดพลาด ต้อง ขอ อภัย มา ณ ที่นี้ด้วย ขอขอบคุณแหล่งที่มา จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด 1.…
Read More...

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อบังคับคุรุสภา ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561  ได้เผยแพร่ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑…
Read More...

แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวออนไลน์

นักเรียนที่รักจ๋า แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการทำงานผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อโซเชียลทุกที่ ตลอดเวลา เราสามารถค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมได้เสมอ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนตอบนะจ๊ะ…
Read More...

รายละเอียด การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6

ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย (รูปแบบข้อสอบอัตนัย) รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint) วิชาภาษาไทย /  วิชาภาษาอังกฤษ /  วิชาคณิตศาสตร์  /  วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3…
Read More...

การดำรงตนตามระเบียบวินัยและจรรยาบรรณที่ดี

การดำรงตนตามระเบียบวินัยและจรรยาบรรณที่ดี ครูเป็นวิชาชีพที่เป็นแบบอย่างให้กับลูกศิษย์ เพราะฉะนั้นครูที่ดีจะต้องดำรงตนตามระเบียบวินัยและจรรยาบรรณที่ดีเช่นกัน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ การครองตน 1. วินัย คุณธรรม…
Read More...

ส่งสรุป ความรู้ที่ได้รับจากการชมสื่อ

ส่งสรุป ความรู้ที่ได้รับจากการชมสื่อ หลังจากที่นักเรียนได้ชมสื่อทุกครั้ง อย่าลืมบันทึกส่งความรู้ที่ได้รับทุกครั้งเพื่อช่วยเสริมสร้างความคิดของเรา สิ่งที่นักเรียนต้องบันทึกส่งครู 1.ความรู้จากการชมสื่อ 2.การนำเอาไปใช้ในชีวิต …
Read More...

ข้อสอบครู กทม คู่มือเตรียมสอบ ล่าสุด ชุดที่ 8

ข้อสอบครู กทม ใกล้สอบเข้ามาอีกแล้ว วันนี้ ครูประถม ได้นำแนวข้อสอบครูผู้ช่วย กทม พร้อมเฉลย มาให้ทุกท่านที่สนใจศึกษา และขอขอบคุณแหล่งความรู้คลังข้อสอบทุกที่ มา ณ โอกาสนี้ด้วย ข้อสอบ วิชาความรอบรู้ ครู กทม. ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร 31.…
Read More...