fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Monthly Archives

พฤศจิกายน 2018

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ…

รายการหลักสูตรเอกสารหลักสูตร     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาไทย)หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ)…

รวบรวม ความรู้ แนวข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย

รวบรวม ความรู้ แนวข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย ฝึกฝนข้อสอบกันนะ เป็นกำลังใจให้ครูทุกท่าน หากมีส่วนใดที่ผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วย ณ ที่นี้ข้อสอบวิจัยทางการศึกษาในชั้นเรียน 20 ข้อการวิจัยในชั้นเรียนจัดเป็นการวิจัยรูปแบบใด ก. การวิจัยเชิงปริมาณ…

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กทม.กรุงเทพมหานคร 2558

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย มาแล้วครับ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กทม.กรุงเทพมหานคร 2558 มาดูกันเลยข้อสอบข้อใดคือวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ก. มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกระดับ ฯ ข. มุ่งพัฒนาคนไทยทุกคน ฯ ค.…

แนวข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย ครู กทม

แนวข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย ครู กทม. ท่านสามารถฝึกทำข้อสอบได้จาก ครูประถม และหากมีเนื้อหาส่วนใดที่ผิดพลาด ต้อง ขอ อภัย มา ณ ที่นี้ด้วย ขอขอบคุณแหล่งที่มาจงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด1.…

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อบังคับคุรุสภา ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561  ได้เผยแพร่ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑…

แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวออนไลน์

นักเรียนที่รักจ๋า แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการทำงานผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อโซเชียลทุกที่ ตลอดเวลา เราสามารถค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมได้เสมอกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนตอบนะจ๊ะ…

รายละเอียด การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6

ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย (รูปแบบข้อสอบอัตนัย)รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint)วิชาภาษาไทย /  วิชาภาษาอังกฤษ /  วิชาคณิตศาสตร์  /  วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3…

การดำรงตนตามระเบียบวินัยและจรรยาบรรณที่ดี

การดำรงตนตามระเบียบวินัยและจรรยาบรรณที่ดี ครูเป็นวิชาชีพที่เป็นแบบอย่างให้กับลูกศิษย์ เพราะฉะนั้นครูที่ดีจะต้องดำรงตนตามระเบียบวินัยและจรรยาบรรณที่ดีเช่นกัน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์การครองตน1. วินัย คุณธรรม…

ส่งสรุป ความรู้ที่ได้รับจากการชมสื่อ

ส่งสรุป ความรู้ที่ได้รับจากการชมสื่อ หลังจากที่นักเรียนได้ชมสื่อทุกครั้ง อย่าลืมบันทึกส่งความรู้ที่ได้รับทุกครั้งเพื่อช่วยเสริมสร้างความคิดของเราสิ่งที่นักเรียนต้องบันทึกส่งครู1.ความรู้จากการชมสื่อ2.การนำเอาไปใช้ในชีวิต…

ข้อสอบครู กทม คู่มือเตรียมสอบ ล่าสุด ชุดที่ 8

ข้อสอบครู กทม ใกล้สอบเข้ามาอีกแล้ว วันนี้ ครูประถม ได้นำแนวข้อสอบครูผู้ช่วย กทม พร้อมเฉลย มาให้ทุกท่านที่สนใจศึกษา และขอขอบคุณแหล่งความรู้คลังข้อสอบทุกที่ มา ณ โอกาสนี้ด้วยข้อสอบ วิชาความรอบรู้ ครู กทม. ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร31.…