fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Monthly Archives

พฤศจิกายน 2018

ดาวน์โหลดฟรี ข้อสอบ & เฉลย GAT Eng

ดาวน์โหลดฟรี ข้อสอบ & เฉลย GAT Eng          ข้อสอบ GAT  นั้นคือ General Aptitude Test แปลว่า การทดสอบความถนัดทั่วไป เป็นข้อสอบที่วัดความรู้ และความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา…

การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ…

         ประกาศจากสำนักงานศาลปกครอง เรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ระดับปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย)รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร1.1…

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…

เกณฑ์และคุณสมบัติของโรงเรียนที่จะเสนอชื่อนักเรียน / ครูเข้าร่วมโครงการคุณสมบัติโรงเรียนเป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนของรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา…

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

          อาศัยอำนาจตามมาตรา 19 (4) และ 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 7 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ก.ค.ศ.…

การสร้าง AR โดยแอพลิเคชั่น HP Reveal

HP Reveal เป็นแอพลิเคชั่นที่ใช้ในการสร้างสื่อในโลกแห่งความจริงเสมือน เหมาะกับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android  HP Reveal  จะเป็นตัวกลางสำหรับเชื่อมโยงโลกของความจริง และความจริงเสมือนเข้าด้วยกัน…