fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Monthly Archives

ธันวาคม 2018

โปรแกรม Scratch สะ-แครช เบื้องต้น

โปรแกรม Scratch เบื้องต้น (อ่านว่า สะ-แครช) เป็นโปรแกรมภาษา ที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่ายเช่น นิทานที่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ ภาพเคลื่อนไหว เกม ดนตรี และศิลปะ และเมื่อสร้างเป็นชิ้นงานเสร็จแล้ว สามารถนาชิ้นงานที่สร้างสรรค์นี้…

ดาวน์โหลดได้เลย แผนการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

Krupatom ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกัน และวันนี้ เป็นเรื่องของแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6…

รวมใบงานวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.2 เทอม1-2

รวมใบงานวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.2 เทอม1-2รวมใบงานวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.2 เกือบ30เรื่อง สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะใบกิจกรรมคณิตศาสตร์ป.2_ตอน03ใบกิจกรรมคณิตศาสตร์ป.2_ตอน04ใบกิจกรรมคณิตศาสตร์ป.2_ตอน05ใบกิจกรรม1_คณิตศาสตร์ป.2ตอน06…

รวมใบงานป.1 ทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้รวมแนะแนว

รวมใบงานป.1 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมแนะแนว มีทั้งหมด 2 ชุด โดยชุดที่1 จะประกอบด้วยใบงานกิจกรรมพัฒนาฯ ป.1ดาวน์โหลดใบงานคอมพิวเตอร์ ป.1ดาวน์โหลดใบงานภาษาไทย ป.1ดาวน์โหลดใบงานภาษาอังกฤษ ป.1ดาวน์โหลด…

รวมใบงานวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.1 เทอม1-2

รวมใบงานวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.1 เทอม1-2 กว่า20เรื่อง ทั้งเทอม1 และเทอม2 สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ ใบงานการกระจายหลักเลขจำนวน1-20การชั่งน้ำหนักโดยใช้หน่วยชั่งที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานการตวงโดยใช้หน่วยกลางที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน…

ดาวน์โหลดฟรี แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมปีที่ 1-6

วันนี้ Krupatom ขอนำแผนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มาให้ดาวน์โหลดใช้งานกันได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คลิก…

แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ม.1 เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี

แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ม.1 เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยีรวมแผนการสอนจาก อจท. วิทยาการคำนวณ ม.1 การออกแบบและเทคโนโลยีแผนวิทย์ สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะอจท.แผนเทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)ม.1อจท.แผนเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ม.1…

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ครูประถม รวมไว้สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานเพื่อการศึกษาได้แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ป. ๑-๖ ชุดนี้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้…

คู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย

คู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทยระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และม.5คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.1 เล่ม 1คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.2 เล่ม 1คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.4 เล่ม 1คู่มือครู…

แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะชุดที่ 1 ชุดที่ 2ชุดที่ 3ชุดที่ 4รวมชุดที่ 1 - 4ข้อมูลจาก : GoogleDrive คุณ kroo update