fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Monthly Archives

เมษายน 2019

ใบงานวิชาศิลปะ ป.2

รวมใบงานวิชาศิลปะ ป.2 ครูประถม มีให้เลือกดาวน์โหลดดังไฟล์ที่แนบมานี้ สามารถนำไปเป็นใบงานประกอบการเรียนการสอนได้ เนื้อหาประกอบด้วยตัวชี้วัดใบงานเฉลย ดาวน์โหลดทั้งหมด ที่มา www.hongpakkroo.com

ใบงานวิชาสังคมศึกษา ป.2 

รวมใบงานวิชาสังคมศึกษา ป.2 ครูประถม มีให้เลือกดาวน์โหลดดังไฟล์ที่แนบมานี้ สามารถนำไปเป็นใบงานประกอบการเรียนการสอนได้ เนื้อหาประกอบด้วยตัวชี้วัดใบงานเฉลย ดาวน์โหลดทั้งหมด ที่มา www.hongpakkroo.com

วรรณคดีลำนำ ภาษาพาที ป.1

ใบงาน วรรณคดีลำนำ ภาษาพาที ป.1 ครูประถม มีให้โหลด เนื้อหาไฟล์อาจมีขนาดใหญ่สามารถ Download ไปศึกษาและเป็นสื่อการสอนได้ ใบงาน เฉลย วรรณคดีลำนำ ภาษาพาที ชุดที่ 1ขอบคุณข้อมูลจาก www.hongpakkroo.com

ใบงานวิชาศิลปะ ป.1

รวมใบงานวิชาศิลปะ ป.1 ครูประถม มีให้เลือกดาวน์โหลดดังไฟล์ที่แนบมานี้ สามารถนำไปเป็นใบงานประกอบการเรียนการสอนได้ตัวชี้วัดใบงาน ดาวน์โหลดทั้งหมด ที่มา www.hongpakkroo.com

ใบงานวิชาสุขศึกษา ป.1

รวมใบงานวิชาสุขศึกษา ป.1 ครูประถม มีให้เลือกดาวน์โหลดดังไฟล์ที่แนบมานี้ สามารถนำไปเป็นใบงานประกอบการเรียนการสอนได้ตัวชี้วัดใบงานเฉลย ดาวน์โหลดทั้งหมด ที่มา www.hongpakkroo.com

ใบงานวิชาการงาน ฯ ป.1

รวมใบงานวิชาการงาน ฯ ป.1 ครูประถม มีให้เลือกดาวน์โหลดดังไฟล์ที่แนบมานี้ สามารถนำไปเป็นใบงานประกอบการเรียนการสอนได้ ตัวชี้วัดและสาระการงานฯใบงาน คลิกดาวน์โหลด เฉลย คลิกดาวน์โหลดที่มา…

รวบรวม สื่อการเรียนการสอน ป.1-ม.6

รวบรวม สื่อการเรียนการสอน ป.1-ม.6 ครูประถม ขอขอบคุณแหล่งความรู้ดีดี จาก อจท. มา ณ โอกาสนี้สื่อการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ดนตรี-นาฏศิลป์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4…

รวบรวม เอกสารงานภายใน ครูโรงเรียน

เอกสารธุรการ งานที่ครูต้องรู้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องมากขึ้น ขอขอบคุณข้อมูลจากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง วิทยาคม จ.ปทุมธานี ที่เผยแพร่เป็นวิทยาทานสืบต่อไป ครูประถมขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน…

ใบงาน วิชาภาษาอังกฤษ ป.2

ใบงาน วิชา ภาษาอังกฤษ ป.2 ครูประถม รวบรวมไว้ให้ผู้สนใจสามารถโหลดไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ภาษาอังกฤษขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.hongpakkroo.com

ใบงาน วรรณคดีลำนำ ป.2

ใบงาน วรรณคดีลำนำ ป.2 ครูประถม มีให้โหลด 2 ชุด เนื้อหาไฟล์อาจมีขนาดใหญ่สามารถด Download ไปศึกษาและเป็นสื่อการสอนได้ใบงาน วรรณคดีลำนำ ชุดที่ 1ใบงาน วรรณคดีลำนำ ชุดที่ 2ขอบคุณข้อมูลจาก www.hongpakkroo.com