fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Monthly Archives

พฤษภาคม 2019

การเลือกชุดนักเรียน ให้เหมาะสมกับนักเรียน(สำหรับคุณครู และผู้ปกครอง)

การเลือกชุดนักเรียน ให้กับเด็ก เป็นปัญหาอย่างมาก ถ้าท่านเลือกชุดที่เล็กเกินไป หรือพอดีเกินไป จะทำให้เด็กที่อยู่ในช่วง วัยประถม ซึ่งเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายสรีระ อยากรวดเร็ว ดังนั้นการเลือกควรเลือก…

กรอกข้อมูล _SAR 61 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย 1 (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม)

กรอกข้อมูล _SAR 61 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย 1 (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม) ผลงานดีเด่นปี 2561ตัวอย่างเล่ม คลิก กรอกข้อมูลเล่ม คลิก ดูข้อมูลมาตรฐาน คลิก ส่งข้อมูลเพิ่มเติม คลิก…

ยุบบทบาท สกอ. และ วท. เป็น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ยุบบทบาท สกอ. และ วท. เป็น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม “หมอธี” เชื่อกระทรวงใหม่ทำให้ประเทศไทยเดินหน้า เสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม ขณะนี้บุคลากร สกอ.ถ่ายรูปป้ายสำนักงานเป็นที่ระลึก…

จัดสรรงบ จ้างธุรการโรงเรียน 11,801 อัตรา

จัดสรรงบ จ้างธุรการโรงเรียน 11,801 อัตรา ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน…

ทิศทางและการเปลี่ยนแปลง พรบการศึกษา 2562(เหมาะสำหรับ คุณครู นักศึกษา  ผู้เตรียมสอบ )

https://www.krupatom.com/%E0%B8%9E-%E0%B8%A3-%E0%B8%9A-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%89%E0%B8%9A/…

พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562

พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 สาระสำคัญดังนี้ดาวน์โหลดเพื่ออ่าน คลิกที่มา เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา

การได้รับ เงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

การได้รับ เงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เป็นไปอย่างถูกต้องและ…