fbpx
Monthly Archives

สิงหาคม 2019

มาตรการดูแลสุขภาพนักเรียนเกี่ยวกับการนำหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียน เกินจำเป็น

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษารณรงค์ทำความเข้าใจกับสถานศึกษาในการนำหนังสือและอุปกรณ์การเรียไปโรงเรียนเกินจำเป็น นั้น ในการนี้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านร่างกาย…
Read More...

ครูใต้ขอให้นำ พ.ร.บ.สภาครูบุคลากรทางการศึกษา 2546 มาใช้เต็มรูปแบบ

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าว  พ.ร.บ.สภาครูบุคลากรทางการศึกษา 2546 มาใช้เต็มรูปแบบ ครูประถมจะได้ทราบ ถึงข้อมูล ที่ทาง สมาพันธ์ครูใต้เรียกร้องรัฐมนตรีศึกษาคนใหม่ นำ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทาการศึกษา 2546…
Read More...

TKpark ชวนให้ใช้งานแอปพลิเคชัน “ห้องสมุดออนไลน์” อ่านฟรี 2 หมื่นเล่ม

เป็นที่หน้ายินดีอย่างยิ่ง สำหรับครูประถมที่จะมีหนังเสือไว้ศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเอง โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาออกไปห้องสมุด ให้ไกลบ้าน แถมยังต้องเช้า ต้องคืนหนังสือให้เสียเวลา เพียงแค่มีโทรศัพย์มือถือเปิดแอปพลิเคชันของ TKpark…
Read More...

สพฐ. ทำหนังสือแจ้ง น้ำหนักกระเป๋านักเรียนเฉลี่ยต้องไม่เกิน 15% ของน้ำหนักตัวเด็ก

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กระดูกสันหลังคดงอ วันนี้เราได้นำข่าวคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยให้โรงเรียนได้นำไปปฏิบัติ  มาฝากครูประถม…
Read More...

หนังสือแจ้งโอนกลับค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งบประมาณ 2562

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าวการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 วันนี้เราได้นำข่าวลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 778  มาฝากครูประถม…
Read More...

สพฐ.ประกาศ กำหนดการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (สอบ…

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าวกำหนดการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 งบประมาณปี 2562…
Read More...

สสวท.ชงรัฐจัดทุนสควค.รุ่น3 เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าวสสวท.เร่งเตรียมข้อมูลเสนอ “คุณหญิงกัลยา” ชงครม.จัดทุนสควค.รุ่น3ต่อ เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ 2,250 คน วันนี้เราได้นำข่าวการเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21…
Read More...

สทศ.สพฐ. ประกาศ Test Blueprint RT ป.1 พร้อมประเมินการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562

สำหรับครูประถมที่ติดตามข่าว สทศ.สพฐ. เมื่อวานนี้ สทศ.สพฐ. ได้ประกาศ Test Blueprint RT ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมทั้งกำหนดการบริหารจัดการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562…
Read More...

“รมว.ศธ.”คิดแนวทางการสรรหา 3บิ๊กที่จะเกษียณ โดยตั้งโจทย์ใครไอเดียเจ๋งเรื่องพัฒนาคนศตวรรษ…

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าวการแต่งตั้งข้าราชการระดับ 11 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  วันนี้เราได้นำข่าวการแต่งตั้งข้าราชการระดับ 11 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แทน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) นายสุเทพ ชิตยวงษ์…
Read More...