fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Monthly Archives

ตุลาคม 2019

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.2 การคูณ

ใบงานที่ 17 หน่วยที่ 6 แผนที่ 13.doc ใบงานที่ 18 หน่วยที่ 6 แผนที่ 15.doc แผนที่ 1 ความหมายของการคูณฯ 1.doc แผนที่ 10 การคูณจำนวนหนึ่งหลักฯ ไม่มีการทด 1.doc แผนที่ 11 การคูณจำนวนหนึ่งหลักฯ ไม่มีการทด 2.doc แผนที่ 12 การคูณจำนวนหนึ่งหลักฯ…
Read More...

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.2 การชั่ง

ใบงานที่ 15 หน่วยที่ 5 แผนที่ 6.doc ใบงานที่ 16 หน่วยที่ 5 แผนที่ 7.doc แผนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้วัดน้ำหนัก.doc แผนที่ 2 การชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัม.doc แผนที่ 3 การชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด 1.doc แผนที่ 4…
Read More...

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.2 การบวกและการลบจำนวนนับฯ

ใบงานที่ 10 หน่วยที่ 4 แผนที่ 4.doc ใบงานที่ 11 หน่วยที่ 4 แผนที่ 9.doc ใบงานที่ 12 หน่วยที่ 4 แผนที่ 12.doc ใบงานที่ 13 หน่วยที่ 4 แผนที่ 14.doc แผนที่ 1 การบวกจำนวนนับฯ ไม่มีการทด 1.doc แผนที่ 10 ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ.doc แผนที่…
Read More...

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.2 การวัดความยาว

ชิ้นงานที่ 5 หน่วยที่ 3 แผนที่ 6.doc ใบงานที่ 7 หน่วยที่ 3 แผนที่ 4.doc ใบงานที่ 9 หน่วยที่ 3 แผนที่ 10.doc แผนที่ 10 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว 2.doc แผนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้วัดความยาว.doc แผนที่ 4 การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร 2.doc…
Read More...

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.2 การบวกและการลบจำนวนนับฯ

ใบงานที่ 4 หน่วยที่ 2 แผนที่ 4.doc ใบงานที่ 5 หน่วยที่ 2 แผนที่ 11.doc แผนที่ 1 การบวกจำนวนนับฯ ไม่มีการทด 1.doc แผนที่ 10 การลบจำนวนนับฯ มีการกระจาย 1.doc แผนที่ 11 การลบจำนวนนับฯ มีการกระจาย 2.doc แผนที่ 12…
Read More...

อบรมเชิงปฏิบัติการ ทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากล สำหรับครูคอมพิวเตอร์

ช่วงนี้ หากครูคนใดสนใจ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากลสำหรับระดับพื้นฐาน โดย กลุ่มงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ (SEPT) ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี (TSS) และงานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ…
Read More...

ครูประถม ร่วมเป็นหนึ่งช่องทาง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ครูประถม ขอเชิญชวน คุณครูที่สนใจเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หากต้องการเอกสารรับรองการเผยแพร่สามารถติดต่อช่องทางดังต่อไปนี้ เฟสบุ๊คแฟนเพจ  ครูประถม.คอม ไลน์แอด ครูประถม.คอม ทักมาพูดคุย/แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันบ่อยๆนะคะ…
Read More...

กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤศจิกายน…

วันที่รับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2562 สถานที่รับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมควบคุมโรค หรือหน้าเว็บไซต์ตามด้านล่าง ตำแหน่งและคุณสำบัติต่างๆ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา อัตราค่าจ้าง: 19500 บาท…
Read More...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่…

วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25-31 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สถานที่รับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ตำแหน่งและคุณสำบัติต่างๆ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน: 9000 บาท…
Read More...