fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Monthly Archives

ตุลาคม 2019

โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย

โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2562รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 6500 บาท…

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 14-28 ตุลาคม 2562รายละเอียด ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอน (ครูอัตราจ้าง) 1. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย จำนวน…

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา รับสมัครอาจารย์พิเศษ สาขาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา รับสมัครอาจารย์พิเศษ สาขาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2562รายละเอียด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ 1 อัตรา คุณสมบัติ -…

เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน

เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2562รายละเอียด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ชื่อตำแหน่ง: คนงาน (งานสวนสาธารณะ) จำนวน 1 อัตรา…

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2562รายละเอียด ประกาศบสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน งบรายได้สถานศึกษา ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา…

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ตุลาคม 2562รายละเอียด ประกาศบสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง 1 ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาเขมร จำนวน 1 อัตรา 2 ครูอัตราจ้าง ช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9140 บาท…

องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบัญชี

องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 17-31 ตุลาคม 2562รายละเอียด ประกาศรับสมัครพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบัญชี ระดับ 3-5 กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน…

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-22 ตุลาคม 2562รายละเอียด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 1. พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา 2. แม่บ้าน 1 อัตราสถานที่รับสมัคร:…

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2562รายละเอียด ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ชื่อตำแหน่ง:…

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2562รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 1 อัตรา…