Take a fresh look at your lifestyle.

รวมเอกสารประเมินวิทยฐานะ แบบใหม่ ว.21

รวมเอกสารประเมินวิทยฐานะ แบบใหม่ ว.21

สวัสดีค่ะ หลายท่าน กำลังมองแนวทางในการทำ วิทยฐานะ เอกสารต่างๆ หรือหลายๆท่านที่อยากจะเตรียมตัว ทำความเข้าใจ ในการทำวิทยฐานะ . บทความนี้ จะ รวมเอกสารใหม่อัพเดทล่าสุดให้กับคุณครูทุกๆท่านค่ะ  สำหรับการประชุมของทาง ก.ค.ศ ได้ประชุมชี้แจ้งไว้ มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

 

เอกสารการประชุมชี้แจง ว21/2560, ว22/2560 และ Logbook

เอกสารทั้งหมด ก.ค.ศ. ใช้สำหรับการประชุม เอกสารสำหรับประกอบการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโปรแกรม LogBook ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

 • ว21/2560 – หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
 • ว22/2560 – หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
 • รายละเอียดเอกสารการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
 • [ศธ0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน… สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • [ศธ0206.3/0636 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน… สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • [ศธ0206.3/0637 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน… สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • [ศธ0206.3/0638 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน… สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 • [ศธ0206.3/0639 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน… สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 • ว20/2560 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
 • [ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561] รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • [ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561] ผลการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเอกสารสำหรับประกอบการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

  ว 21/2560 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 (การประชุมที่โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ)
  [PowerPoint] ว 21/2560 สพฐ.

 • [PowerPoint] ว 21/2560 สอศ.
 • [PowerPoint] ว 21/2560 สำนักงาน กศน.
 • [PowerPoint] ว 21/2560 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 • [PowerPoint] ว 21/2560 สถาบันพัฒนาครูPowerPoint การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 (การประชุมที่โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ)
 • [PowerPoint] การประเมินผลงานฯโปรแกรม LTeacher เวอร์ชัน 1.1 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

  โปรแกรม LTeacher ใช้สำหรับ Microsoft Office 2010 , 2013 และ 2016 เท่านั้น

 • [Excel] โปรแกรม LTeacher สำหรับประชุมเอกสารการอภิปราย Logbook ปรับปรุงเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
 • [PDF] เอกสารการอภิปรายการใช้งาน Logbook Teacher สำหรับประชุมPowerPoint Logbook ปรับปรุงเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561
 • [PowerPoint] Logbook Teacher สำหรับประชุมในการเปิดโปรแกรม LTeacher หลังจากที่ Download จากเว็บไซต์แล้ว เมื่อแสดงแท็บสีเหลือง (ซึ่งปกติแล้วจะแสดง 2 ครั้ง) ให้กดปุ่มดังภาพด้านล่างเสมอ
 • ในการเปิดโปรแกรม LTeacher หลังจากที่ Download จากเว็บไซต์แล้ว เมื่อแสดงแท็บสีเหลือง (ซึ่งปกติแล้วจะแสดง 2 ครั้ง) ให้กดปุ่มดังภาพด้านล่างเสมอ

  รายการในแผ่นงาน (sheet) ในโปรแกรม LogbookTeacher

รายการในแผ่นงาน (sheet) ในโปรแกรม LogbookTeacher

1) ข้อมูลส่วนบุคคล

2) การมอบหมายงานสอน

3) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน

4) ชั่วโมงสนับสนุนการเรียนรู้

5) งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น

6) การพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

7) PLC

8) ผลการประเมิน 5 ปี

9) สรุป Logbook

 

 


 

ส่วนที่สองค่ะสำหรับ เผื่อว่ามีเอกสารส่วนใหม่ขาดไป

รวมเอกสารประเมินวิทยฐานะ แบบใหม่ ว.21 ไฟล์ Word ดาวน์โหลดได้ที่นี่เลย

 

 

1. แบบคำขอ https://goo.gl/5DbsfN
2. แบบประเมินรายปี https://goo.gl/jE2AHt
3. แบบสรุปประเมิน 5 ปี https://goo.gl/sSEGsv
4. ppt หลักเกณฑ์ฯ https://goo.gl/d7TRHP
5. คู่มือการประเมิน https://goo.gl/sfq1eM
6. เกณฑ์ใหม่ฯ https://goo.gl/bHRyvu
7. การประเมินผลงาน 3 ด้าน https://goo.gl/uMJBfw
8. หนังสือ PLC คลิก https://goo.gl/opUZmB
9. ดาวน์โหลด ID Plan คลิก https://goo.gl/7zALbQ
10. ดูหลักสูตร เพื่อเขียน ID Plan ช่วงที่ 2
คลิก  ดังภาพด้านล่างค่ะ

รวมไว้ให้แล้วค่ะ ดาวน์โหลดได้เลยค่ะ

vvv

[sociallocker id=”10779″]https://drive.google.com/file/d/1RCohWa-5EvqGYAD9E2KR7mnxtzXaRQgW/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1QfelKlH8ZPBnNTyd0q2La3B19FNkVMsd/view?usp=sharing[/sociallocker]

 

 


แหล่งที่มา

http://test-lteacher.otepc.go.th/
facebookpage:Logbook Teacher – บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู

[sc name=”foot-post”]

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ

ความเห็นถูกปิด

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี