Take a fresh look at your lifestyle.

สพฐ.คลอดเกณฑ์รับนักเรียนปี61 กำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องห้ามขยาย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( กพฐ. ) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ. ) ว่าที่ประชุมรับทราบแนวทางการรับ นักเรียน ของโรงเรียนสังกัดสพฐ. ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้ผ่านความเห็นของจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( กพฐ. ) แล้ว

สพฐ.คลอดเกณฑ์รับนักเรียนปี 2561

เป้าหมายสำคัญคือ เด็กทุกคนต้องมีที่เรียน โดยปีการศึกษา 25 61  จะเน้นความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม การรับนักเรียนในปีการศึกษา 25 61  จะแตกต่างจากปีที่ผ่านมาคือ กำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องที่ชัดเจน

ไม่เปิดโอกาสให้ขอขยายห้องเรียนเพิ่ม โดยระดับก่อนประถมศึกษา 30 คนต่อห้อง ระดับประถมศึกษา 40 คนต่อห้องและระดับมัธยมศึกษา 40 คนต่อห้อง สำหรับโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง การคัดเลือกจะใช้คะแนนสองส่วนคือ คะแนนสอบของโรงเรียน 70% และคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต 30% ส่วนการรับนักเรียนจากชั้นม.3 ขึ้นม.4 โรงเรียนเดิม จะให้โควตาเด็กโรงเรียนเดิม 80% และ เปิดโอกาสให้เด็กโรงเรียนอื่นมาสอบได้อีก 20%

ที่สำคัญการประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านจะต้องประกาศทั้งตัวจริงและตัวสำรองพร้อมคะแนนที่สอบได้ด้วย “สิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดสำหรับแนวทางการรับนักเรียนปี 61  คือ เงื่อนไขการรับนักเรียน โรงเรียนจะต้องประกาศเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ชัดเจน รวมถึงเงื่อนไขพิเศษของแต่ละโรงเรียนด้วย เช่น กรณีผู้มีอุปการคุณ ต้องกำหนดชัด ว่ามีอุปการคุณอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพิ่งมาบริจาคแล้วได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไข และเมื่อประกาศชื่อนักเรียนแล้ว จะต้องระบุด้วยว่า เป็นนักเรียนเงื่อนไขพิเศษตามข้อใด และสิ่งสำคัญคือ ห้ามโรงเรียนระดับทรัพยากรในช่วงที่มีการรับนักเรียน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการรับเด็ก และเพื่อความเป็นธรรมกับเด็กทุกคน ทั้งนี้สพฐ. จะมีการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางทั้งหมดกับโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ” นายบุญรักษ์กล่าว และว่า อย่างไรก็ตามตนจะเสนอแนวทางดังกล่าว ให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พิจารณา ก่อนจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ต่อไป..

 

2561

ขอบคุณที่มา  เนื้อหาข่าวจาก มติชนออนไลน์ วันที่ 3 ตุลาคม 2560 – 16:34 น.

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี