Take a fresh look at your lifestyle.

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่2 วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.2

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบสังคมศึกษา ป.2 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 (ปลายภาค) – วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบมาตรฐาน ป.2 – วิชาสังคมศึกษา

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.2 – วิชาสังคมศึกษา 

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติศาสตร์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิศาสตร์

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาสังคมศึกษา ป.2

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาสังคมศึกษา ป.2(ชุดที่ 1)

  • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาสังคมศึกษา ป.2(ชุดที่ 2)

  • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

 

You might also like

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี