วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกครูประถมข้อสอบข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

ข้อสอบศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ม.3

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ม.3 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ทัศนศิลป์ ม.3

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 2

ดนตรีและนาฏศิลป์ ม.3

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 2

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.3

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.3 ทัศนศิลป์

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.3 ดนตรี นาฏศิลป์

 ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ศิลปะ ม.3

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ศิลปะ ม.3 ปี 2557

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี