Take a fresh look at your lifestyle.

รหัสแตกไฟล์

รหัสแตกไฟล์ . rar  ที่ทางครูประถมได้นำมาแจกนั้น คือ

 

รหัสผ่านแตกไฟล์
รหัสผ่านแตกไฟล์

นำไป กรอบในส่วนที่เป็นช่อง  ให้   ใส่รหัสผ่าน แล้วกด  ตกลง ค่ะ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ

ความเห็นถูกปิด

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี