Take a fresh look at your lifestyle.

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัคร ครู 13อัตรา

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563 ดังเอกสารแนบ
***ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท***
***ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส Covid-19 แพร่ระบาด ทางโรงเรียนจึงได้มีการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์***

***รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือ ทาง หรือ สาขาวิชา ที่รับสมัคร ครูอัตราจ้าง (ครูพิเศษ) วิชาเอกธุรกิจศึกษา
1. ธุรกิจศึกษา
2. บริหารธุรกิจ
3. การจัดการ
4. การเงินและการธนาคาร
5. การตลาด
6. การบัญชี
7. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 

ที่มา  รร. อบจ เชียงราย

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...