Take a fresh look at your lifestyle.

รวมใบงาน ใบความรู้ DLTV อ1-ม.3 ปีการศึกษา 2563 โหลดฟรี

รวมใบงาน DLTV อ1-ม.3 ปีการศึกษา 2563

ในปัจจุบันเริ่มมีหลายโรงเรียนที่มีคำสั่งให้จัดเตรียมใบงานหรือสื่อการสอนเพื่อนำไปมอบให้แก่นักเรียนที่กำลังรออยู่ที่บ้าน วันนี้ครูประถมจึงเอา สื่อการสอนใบงาน เกมส์ ใบความรู้ บทเรียนที่สอดคล้องกับการเรียนกาสอนทางไกลมาฝากให้กับผู้ปกครองและนักเรียนได้รับไปใช้ในการศึกษาหาตวามรู้กันค่ะ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน เกมการเรียนรู้ สื่อ บทเรียน DLTV ระดับชั้นอนุบาล 1  DLTV อนุบาล 1

ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน เกมการเรียนรู้ สื่อ บทเรียน DLTV ระดับชั้นอนุบาล 2  DLTV อนุบาล 2

ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน เกมการเรียนรู้ สื่อ บทเรียน DLTV ระดับชั้นอนุบาล 3  DLTV อนุบาล 3

คู่มือครู เกมการศึกษา อ.1-อ.3 คลิกที่นี่

 

ที่มาจาก แบ่งปันสื่อการสอน ปกวิชาการ เอกสารต่างๆเพื่อครู

 

ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อ บทเรียน DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  DLTV ป.1 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อ บทเรียน DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  DLTV ป.2 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อ บทเรียน DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  DLTV ป.3 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อ บทเรียน DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  DLTV ป.4 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อ บทเรียน DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  DLTV ป.5 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อ บทเรียน DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  DLTV ป.6 คลิกที่นี่

ที่มา ครูlook ot

 

 

ดาวน์โหลดใบงาน ใบความรู้ สื่อ บทเรียน DLTV ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   DLTV ม.1 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบงาน ใบความรู้ สื่อ บทเรียน DLTV ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   DLTV ม.2 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบงาน ใบความรู้ สื่อ บทเรียน DLTV ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   DLTV ม.3 คลิกที่นี่

 

ที่มา  แบ่งปันสื่อการสอน ปกวิชาการ เอกสารต่างๆเพื่อครู

 

ต้องขอกล่าวขอบคุณผู้จัดทำ ใบงาน ใบความรู้ หรือ สื่อบทเรียนที่ช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอนอีกครั้งนะคะ

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ

ความเห็นถูกปิด

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี