fbpx
27.7 C
Bangkok
วันเสาร์, กรกฎาคม 2, 2022

ปีนี้หยุดเยอะมาก! วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ วันหยุด เดือน พ.ย. วันหยุด เดือน ธ.ค.2563

ต้องยอมรับเลยว่า ปีนี้เป็นอีกปีที่มีการกำหนดวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมเยอะมากๆ รวมถึง สองเดือนสุดท้าย ก็มีการกำหนดวันหยุดราชการพิเศาเพิ่มด้วย จะไม่วันไหนบ้าง เราได้นำรายละเอียดมาฝากแล้วค่า

กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ วันหยุด เดือน พ.ย. วันหยุด เดือน ธ.ค.2563

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 กระทรวงมหาดไทยมี หนังสือ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ลงมติเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษและการเลื่อนวันหยุดชดเชยในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2563 ตามที่รองนายกรัฐมนตรีเสนอดังนี้

1 กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้ให้กระทรวงคมนาคม รับไว้พิจารณาด้วยว่าการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษดังกล่าวไม่ใช่วันหยุดราชการปกติประจำปี ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องถือเป็นวันหยุดตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชน และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ในการยกเว้นค่าผ่านทางกรณีพิเศษในวันหยุดราชการประจำปีและวันหยุดนักขัตฤกษ์

2.ขอให้เลื่อนวันหยุดชดเชย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จากวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็นวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563

3.ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าว ที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการบริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรโดยมีให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน

4.ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีต่อไป

 

ขอขอบคุณที่มา : กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ วันหยุด เดือน พ.ย. วันหยุด เดือน ธ.ค.2563 จากกระทรวงมหาดไทยค่ะ

Latest news
Related news