Take a fresh look at your lifestyle.

ดาวน์โหลดได้เลย! รวมข้อสอบชั้น ป.1 ทุกรายวิชา

สำหรับคุณครูหรือนักเรียนท่านไหนที่ต้องการทำข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบ วันนี้ทางเว็บไซต์ครูประถม ได้นำข้อสอบมาให้ดาวน์โหลดไปทำก่อนได้เลยค่า เพื่อทบทวนและเตรียมสอบนั่นเอง

สำนักพิมพ์อักษรเจริญ ทัศน์ หรือ อจท. ได้จัดทำแผ่นซีดีคลังข้อสอบไว้หลากหลายประเภท ขอนำมาเผยแพร่ต่อให้เพื่อนๆ และน้องๆ สามารถดาว์นโหลดไปปรับใช้ในการสอบได้นะ

 

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา พระพุทธศาสนา ป.1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ประวัติศาสตร์ ป.1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ทัศนศิลป์ ป.1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.1 

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา วิทยาศาสตร์ ป.1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาอังกฤษ (Smile) ป.1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป. 1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา คณิตศาสตร์ ป.1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1

 

 

ขอขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ ครูโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว

 

 

You might also like

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี