Take a fresh look at your lifestyle.

ดาวน์โหลดได้เลย! รวมข้อสอบชั้น ป.4 ทุกรายวิชา

สำหรับคุณครูหรือนักเรียนท่านไหนที่ต้องการทำข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบ วันนี้ทางเว็บไซต์ครูประถม ได้นำข้อสอบมาให้ดาวน์โหลดไปทำก่อนได้เลยค่า เพื่อทบทวนและเตรียมสอบนั่นเอง

สำนักพิมพ์อักษรเจริญ ทัศน์ หรือ อจท. ได้จัดทำแผ่นซีดีคลังข้อสอบไว้หลากหลายประเภท ขอนำมาเผยแพร่ต่อให้เพื่อนๆ และน้องๆ สามารถดาว์นโหลดไปปรับใช้ในการสอบได้นะ

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม ป.4

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาอังกฤษ (Smile) ป.4

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.4

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.4

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ประวัติศาสตร์ ป.4

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา พระพุทธศาสนา ป.4

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ประวัติศาสตร์ ป.4-2

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ประวัติศาสตร์ ป.4-1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.4

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ทีศนศิลป์ ป.4

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ดนตรี – นาฏศิลป์ ป.4

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา คณิตศาสตร์ ป.4

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

 

ขอขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ ครูโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว

You might also like

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี