Take a fresh look at your lifestyle.

มาเรียนรู้ธรรมชาติกัน! กิจกรรมค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร กับการ Live แบบ New Normal

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายที่ไม่อยากให้น้องๆพลาดเลยนะคะ สำหรับกิจกรรมค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร กับการ Live แบบ New Normal ซึ่งเป็นค่ายที่จะช่วยให้น้องๆได้เรียนรู้ธรรมชาติ และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพจค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร ได้ออกมาโพสต์คลิป พร้อมเขียนเชิญชวนมาค่ายว่า..

10 พ.ย. นี้ มาเรียนรู้และรู้จักธรรมชาติ กับกิจกรรมค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร กับการ Live แบบ New Normal
กิจกรรม “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บูรณาการ 3 รักษ์ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” ที่จะให้น้อง ๆ ได้ตระหนักและเข้าใจความหมายที่แท้จริงของความรักที่เรามีต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
ชม Live สดพร้อมกัน
ผ่าน Facebook Fanpage โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
แล้วเราจะรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของการธำรงไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายที่น่าสนใจมากๆเลยค่า

ขอขอบคุณที่มา : ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร

You might also like

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี