ดาวน์โหลดได้เลย! ตัวอย่างการเขียนขอรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น คุรุสดุดี ของคุรุสภา

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ตัวอย่างการเขียนขอรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น คุรุสดุดี ของคุรุสภา มาฝากคุณครูที่กำลังมองหาตัวอย่างการเขียนขอรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น คุรุสดุดี ของคุรุสภา  สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ

 

ตัวอย่าง การเขียนขอรางวัล คุรุสดุดี

คุรุสดุดี การดำเนินการคัดเลือก ให้ยึดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนด และใช้ แบบประเมินตามที่คุรุสภากำหนด โดยกำหนดวิธีการคัดเลือก และส่งผลการคัดเลือกไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ตามรายละเอียดดังนี้ ในระดับจังหวัดให้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน

โดยใช้แบบประเมินและให้เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนด และให้บันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2563 ลงในระบบ “ยกย่องวิชาชีพ งานรางวัลคุรุสดุดี” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ในระบบ tepis2.ksp.or.th http://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/05/18737/

 

 

ตัวอย่าง การขอครูผู้สอนดีเด่น

ครูผู้สอนดีเด่น การส่งผลงานและการดำเนินการคัดเลือก ผู้มีสิทธิเสนอผลงานหรือเสนอชื่อ จะต้องยื่นเสนอผลงานภายในระยะเวลากำหนดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อพิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัด โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จำนวนไม่เกิน 15 คน คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกสังกัด ให้เหลือประเภท/กลุ่มสารระการเรียนรู้ ละ 1 คน แล้วบันทึกข้อมูลผู้ได้รับการคัดเลือกในระบบ “ยกย่องวิชาชีพ งานรางวัลครูผู้สอนดีเด่น” ระบบ tepis2.ksp.or.th ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ ให้ส่งแบบรายงานประวัติและผลงานไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อพิจารณาคัดเลือก ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

Advertisements

 

 

รายละเอียดการประกวดเพิ่มเติม : คุรุสภาเชิญชวน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงานรับการคัดเลือกเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

Advertisements

Comments are closed.