Take a fresh look at your lifestyle.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา : ปวงชนเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา : ปวงชนเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ในวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564 สำหรับใครที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยนะคะ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน มีเกียรติบัตร “การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา : ปวงชนเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564

 วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการศึกษาท่ามกลางความท้าทายของวิกฤตโควิด-19 ในเวทีวิชาการระดับภูมิภาค
“การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา
: ปวงชนเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”โควิด-19 คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการศึกษาโลก

การปิดเรียนที่ยาวนานส่งผลกระทบเด็กทั่วโลกกว่า 369 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นเด็กๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ราว 50 ล้านคน ผลการศึกษาของธนาคารโลกชี้ว่า ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การจัดการศึกษาทางไกลทำให้ความรู้ของเด็กสูญหายไปราว 50% หรือประมาณครึ่งปีในวิกฤตที่เกิดขึ้น ผู้ที่อยู่เบื้องหลังและมุ่งมั่นต่อสู้กับความท้าทายเพื่อผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็กๆ ไม่ว่ายากดีมีจน หรือมีความแตกต่างหลากหลายเพียงใด คือครูผู้สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วงเวลาที่ผ่านมาได้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรม

ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนที่สร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ้นได้แม้ในพื้นที่วิกฤตทั่วภูมิภาคของเรา เพราะความสามารถของครูคือหัวใจสำคัญของคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กๆ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ขอเชิญคุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเวทีวิชาการระดับภูมิภาค

 หัวข้อเด่น

• ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี• พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 และทำความรู้จักกับสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564

• ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษาทั้ง 11 ประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต

• พระราชทานปาฐกถาพิเศษ เนื่องในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา

• ครูผู้มีหัวใจนักปฏิรูปซึ่งมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคที่จะมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในภาวะวิกฤต

• นักการศึกษาชั้นนำจากประเทศฟินแลนด์ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา กับแนวทางหรือกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่จะยกระดับขีดความสามารถให้ครูผู้สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

• ผู้นำนโยบายการศึกษาของทั้ง 11 ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและติมอร์-เลสเต ที่จะมาแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา และสนับสนุนขีดความสามารถครูให้เป็นวาระสำคัญในภูมิภาคนี้ร่วมกัน

 

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่https://www.eventpassinsight.co/…/regis…/create/eeat/…
ผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าชมการประชุมในวันที่ 29 และ 30 ตุลาคม 2564
ตามเงื่อนไขจะได้รับใบประกาศนียบัตร

ติดต่อข้อมูลการประชุมwww.afe2021.eef.or.th
อีเมล: [email protected]

 

ขอขอบคุณที่มา : กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ความคิดเห็น
Loading...