Take a fresh look at your lifestyle.

ตัวอย่างแบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ตัวอย่างแบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับใครที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างแบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ

ตัวอย่างแบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ต้องปรับข้อคำถามในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จากผลการประเมิน ครูยังต้องพัฒนาตนเองต่อไปในการสอนรูปแบบออนไลน์ โดยต้องเพิ่มเติมกิจกรรมให้หลากหลายกว่าที่สอนอยู่ เผื่อเทอมหน้ายังต้องออนไลน์ต่อไป

 

 

ขอขอบคุณที่มา : เพจศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...