Take a fresh look at your lifestyle.

แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สื่อการเรียนรู้ ครบทุกชั้น ตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สื่อการเรียนรู้ ครบทุกชั้น ตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา มาฝากกัน สำหรับคุณครูท่าไหนที่กำลังตามหา แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สื่อการเรียนรู้ ครบทุกชั้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ

 

 

1. บทสรุปหลักสูตร

 1. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต

 2. แผนจัดประสบการณ์ รายวิชาเพิ่มเติม ปฐมวัย

 3. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

 4. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 2

 5. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

 6. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

 7. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

 8. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

 9. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

 10. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

 11. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

 12. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

 13. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5

 14. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

 15. หลักสูตรอุดมศึกษา วัยใสใจสะอาด

 16. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำรวจ

 17. หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

 18. หลักสูตรโค้ชรู้คิดต้านทุจริต

 19. สื่อการเรียนรู้ ป้องกันการทุจริต

 

 

ขอขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช.

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...