fbpx
27.7 C
Bangkok
วันเสาร์, กรกฎาคม 2, 2022

“วิษณุ” ชี้โครงสร้าง ศธ.อุ้ยอ้ายปัญหาอื้อ ยก อว.ต้นแบบปรับการบริหารงาน

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงการเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการว่า ได้มอบหมายให้ ศธ.ไปดำเนินการแล้ว ขณะนี้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวกำลังอยู่ในวาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร คือ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ซึ่งในร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของ ศธ.ด้วย แต่ตนมองว่าประเด็นเรื่องโครงสร้าง ศธ.สามารถปรับแก้ไขกันเองได้เป็นการภายใน บางประเด็น ไม่ต้องรอการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ ส่วนตัวตนต้องการให้โครงสร้างของ ศธ.มีรูปแบบที่เรียกว่า single command โดยปลัดกระทรวงจะเป็นผู้สั่งการคนเดียว เพื่อให้เกิดเอกภาพในการทำงาน เพราะจะส่งผลให้เราสามารถบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นการกระจายอำนาจให้สถานศึกษาได้อย่างเต็มที่
“ผมได้ยินเรื่องร้องเรียนถึงปัญหา โครงสร้างของ ศธ. มาหลายปีแล้ว เป็นกระทรวงที่แปลกประหลาด มีรูปแบบโครงสร้างเป็นองค์ชาย เกิดแท่งหลายแท่ง และทำให้การบริหารงานมีปัญหามาก และเป็นกระทรวงเดียวที่มีโครงสร้างอุ้ยอ้าย ซึ่งเราต้องมีการกระจายอำนาจเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ปัญหาโครงสร้างของ ศธ.นั้นมีการพูดถึงมาตลอด เพราะ ศธ.เป็นกระทรวงที่มีแท่งแบ่งการทำงานเป็นจำนวนมาก การที่ข้าราชการจะย้ายข้ามแท่งก็สร้างความยุ่งยาก รวมถึงยังมีผู้บริหารระดับ 11 ถึง 5 คนส่งผลให้ข้าราชการที่ทำงานไม่รู้จะฟังใครก่อน เรื่องโครงสร้าง ศธ.จะมีการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องว่าจะเดินหน้าปรับอย่างไร เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ผมมีตัวอย่างโครงสร้างของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่น่าสนใจและ ศธ.น่าจะนำไปเป็นแบบอย่าง เนื่องจาก อว.ไม่มีกรม แต่มีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กำกับทำให้ขับเคลื่อนงานได้เร็ว อนาคต ศธ.อาจจะต้องเดินไปสู่รูปแบบนั้นได้” ศ.ดร.วิษณุกล่าว
ศธ.อุ้ยอ้ายปัญหาอื้อ ยก อว.ต้นแบบปรับการบริหารงาน
ศธ.อุ้ยอ้ายปัญหาอื้อ ยก อว.ต้นแบบปรับการบริหารงาน

 

ที่มา  ข่าวไทยรัฐ

Latest news
Related news