Take a fresh look at your lifestyle.

ครม.เห็นชอบตามศธ.เสนอสร้างบ้านพักครู วงเงิน 211ล้านบาท

ครม.เห็นชอบในหลักการ "ครูได้บ้านใหม่" ตามโครงการบ้านพักข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 19 โครงการ รวม 263 หน่วย วงเงินงบประมาณ 211 ล้านบาท สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย ที่ต้องไปทำงานห่างไกลจากภูมิลำเนา เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลัง เนื้อหาข่าวเพิ่มเติมด้านล่างนะคะ

ครม.เห็นชอบในหลักการ “ครูได้บ้านใหม่” ตามโครงการบ้านพักข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 19 โครงการ รวม 263 หน่วย วงเงินงบประมาณ 211 ล้านบาท สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย ที่ต้องไปทำงานห่างไกลจากภูมิลำเนา เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลัง เนื้อหาข่าวเพิ่มเติมด้านล่างนะคะ

“ครูได้บ้านใหม่” ความฝันของข้าราชการชั้นผู้น้อยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ใกล้จะเป็นความจริง เพราะล่าสุดมีความคืบหน้าในเรื่องนี้

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ(บ้านหลวง) ของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) หรือบ้านพักครู  ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (ปี 2560-2579) จำนวน 19 โครงการ รวม 263 หน่วย วงเงินงบประมาณ 211 ล้านบาท

จากการได้รับการสนับสนุนสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย รวมทั้งเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและที่อยู่อาศัย เป็นการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

 

สำหรับ 19 โครงการที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ กระจายอยู่ในสถานศึกษาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อาทิ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ วิทยาลัยเทคนิค กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ, วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ จ.อุบลราชธานี  วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร, วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2 จ.ราชบุรี, วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จ.ภูเก็ต, วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จ.ลำพูน

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี ได้กำหนดเป้าหมายโครงการบ้านหลวงไว้จำนวน 25,000 หน่วย  โดยที่ผ่านมา ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการดำเนินโครงการฯให้หน่วยงานต่างๆแล้ว ได้แก่ กระทรวงกลาโหม 4 หน่วยงาน,กระทรวงยุติธรรม 5 หน่วยงาน, กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 8,481 หน่วย

เมื่อรวมกับการเสนอในรอบนี้อีกจำนวน 263 หน่วย รวมเป็น 8,744 หน่วย งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,790 ล้านบาท มีการดำเนินการแล้ว 2,963 หน่วย ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4,010 ล้านบาท

 

ที่มา  คมชัดลึก (ข่าวการศึกษา)

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...