Take a fresh look at your lifestyle.

แจกฟรี โปรแกรมทะเบียนคุมทรัพย์สิน(โรงเรียน) ไฟล์excel พร้อมคู่มือใช้งาน

แจกฟรี โปรแกรมทะเบียนคุมทรัพย์สิน(โรงเรียน) ไฟล์excel พร้อมคู่มือใช้งาน ท่านที่สนใจสามารถเข้ามาดาวโหลดโปรแกรมไปปรับใช้งานให้เหมาะสมกับของโรงเรียนท่านได้เลยนะคะ เป็นไฟล์excel แนบมาพร้อมกับคู่มือใช้งาน และตัวอย่างในการใช้งาน สามารถศึกษาด้วยตัวเองได้เลยค่ะ

แจกฟรี โปรแกรมทะเบียนคุมทรัพย์สิน(โรงเรียน) ไฟล์excel พร้อมคู่มือใช้งาน ท่านที่สนใจสามารถเข้ามาดาวโหลดโปรแกรมไปปรับใช้งานให้เหมาะสมกับของโรงเรียนท่านได้เลยนะคะ เป็นไฟล์excel แนบมาพร้อมกับคู่มือใช้งาน และตัวอย่างในการใช้งาน สามารถศึกษาด้วยตัวเองได้เลยค่ะ

 

โปรแกรมทะเบียนคุมทรัพย์สิน (สพฐ.) ไฟล์ Excel พร้อมคู่มือการปฏิบัติงาน และเกณฑ์ราคาครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียนใช้คุมทรัพย์สิน สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...